Opium Papaver Crisis: Uitroeiing van Afghaanse

Het kweken van opium is tegenwoordig erg belangrijk voor het economische welzijn van vele Afghanen. Dit wijst op een groot probleem voor het welzijn van velen.

Hebben we nood aan een betere benadering van de heroïnestroom uit Afghanistan?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.