Grecki parlament przegłosował projekt ustawy dotyczącej uregulowania przepisów związanych z produkcją medycznej marihuany

Greccy ustawodawcy zatwierdzili projekt ustawy, który dotyczy uregulowania przepisów dotyczących uprawy oraz dystrybucji medycznej marihuany.

Pierwszego Marca ustawodawcy głosowali za projektem ustawy, który pozwoliłby licencjonowanym firmom na uprawę marihuany na potrzeby medyczne. Obszar pod uprawę musi mieć przynajmniej 4,000 metrów kwadratowych i musi być ogrodzony.  Ustawodawstwo określa, że przetwarzanie marihuany musi odbywać się na tym samym gruncie, na którym jest uprawiana w celu uniknięcia dodatkowego transportowania narkotyku, według państwowego nadawcy ERT.  Od momentu, gdy przepisy wejdą w życie, osoby którym przepisano medyczną marihuanę, będą mogli ją nabyć w licencjonowanych aptekach.

Nowe przepisy zostały opracowane przez decydentów w ciągu ostatnich miesięcy,  w  następstwie ministerialnej decyzji podjętej w Lipcu 2017 roku dotyczącej zalegalizowania narkotyku dla potrzeb medycznych. Premier Alexis Tsipras powiedział wówczas, że „w kraju nastąpił teraz przełom , jako że Grecja jest teraz zaliczona do krajów gdzie dostarczanie medycznej marihuany pacjentom w potrzebie jest legalne.”

Raport dotyczący oceny skutków projektu ustawy stwierdził, że ustawa ta „umożliwia oraz reguluje dostęp pacjentów do produktów opartych na medycznej marihuanie”, podczas gdy również „(otwiera) dziedzinę przedsiębiorczości, która wykorzystuje walory produkcyjne kraju (warunki klimatyczne, glebę), dzięki czemu sprzyja tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz eksportowi.”

Rzeczywiście, wraz z dostarczaniem lekarstwa pacjentom, nowe przepisy otwierają Grecję na międzynarodowy wart milirady dolarów przemysł i firmy produkujące marihuanę już teraz zwracają swoją uwagę na potencjał tego kraju.  Kanadyjska firma produkująca marihuanę pod nazwą Aphria zamierza jeszcze w tym roku zainwestować w produkcję marihuany w północnej części Xanthi, jak donoszą regionalne źródła, co może spowodować utworzenie aż 500 miejsc pracy w lokalnej gospodarce.

Planowany udział zagranicznych firm wywołał kontrowersję pomiędzy niektórymi decydentami w Grecji. Partia komunistyczna, która sprzeciwia się temu ustawodawstwu głosując przeciw  tym samym potępiając rząd za pozwolenie, aby „morderczy wielonarodowcy” mieli dostęp do greckiego rynku marihuany.

Ustawodawstwo to spotkało się ze sprzeciwem ze strony skrajnie prawicowej partii Złota Jutrzenka, a także oficjalnej opozycji, czyli centroprawicowej partii Nowa Demokracja.

Diogenis, grecka organizacja społeczno obywatelska działająca na rzecz promowania popartej dowodami polityce narkotykowej wyraziła umiarkowane poparcie dla ustawodawstwa.  „(Uważamy) że regulacja prawna dotycząca wykorzystania marihuany w przemyśle farmaceutycznym  (można uznać) za pozytywną inicjatywę ze strony rządu”,  stwierdzili w oświadczeniu, ostrzegając również, że rynek marihuany „ (nie powinien) być zdominowany chęcią dążenia do zaspokojenia interesów handlowych oraz zysku ekonomicznego”.

Grecja dołącza do kilku krajów UE, włączając Holandię, Włochy oraz Niemcy, które zezwalają pacjentom na legalny dostęp do marihuany na potrzeby medyczne.