Organizacja Państw Amerykańskich rozważa reformy

17 maja 2013 na konferencji prasowej Sekretarz Generalny José Miguel Insulza z Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) przedstawił sprawozdanie rozważające scenariusze polityki antynarkotykowej w Amerykach do 2025 roku, włączając rynki regulowane na narkotyki, poczynając od marihuany. Jest to najwyższy poziom, na którym podjęto dyskusję na temat potencjalnej zmiany polityki narkotykowej w kierunku regulowania narkotyków,  obecnie nielegalnych.
Przedstawiając raport Sekretarz Generalny powiedział:
"Ponadto, ważne jest, aby uznać, że jest w toku dyskusja na temat legalizacji lub de-penalizacji marihuany z inicjatywami podejmowanymi w niektórych naszych krajach"
Raport notuje także fakt, że "kraje karaibskie znane są z długiej tradycji społecznej akceptacji
konopi ". To jest zupełnie uczciwe spojrzenie na kwestie polityki antynarkotykowej.
Sekretarz generalny w swoim przemówieniu powiedział również, że "jeśli ktoś przyjmuje fundamentalne przekonanie, że zażywanie narkotyków nie jest przestępstwem, to logiczne jest, że użytkownicy nie powinni podlegać karze".

Dobrze jest, że istnieje silny nacisk na potencjalne „alternatywy wobec uwięzienia dla przestępców uzależnionych od narkotyków", jak również podejście do uzależnionych od narkotów oparte przesłankach, które są bardziej zgodne z prawami człowieka. "Jeśli ktoś przyjmuje fundamentalne przekonanie, że zażywanie narkotyków nie jest przestępstwem, to użytkownicy nie powinni podlegać karze".
David Holiday, Senior Regional Advocacy Officer  w organizacji Open Society Latin America Program, powiedział: "Jest to początek międzynarodowej dyskusji w sprawie odmiennego podejścia do narkotyków. Możemy mieć nadzieję, to zmieni obecne podejście z represyjnego do strategii opartej na problemach zdrowia publicznego i praw człowieka. "
Raport identyfikuje mocne i słabe strony oraz wyzwania polityki opartej na kontroli narkotyków w regionie. OPA wydała 2 250 000 dolarów na śledztwo wykazujące szkody, jakie zostały spowodowane przez wojny z narkotykami, więc nic dziwnego, że raport jest dobrze przemyślane.

OPA utworzona w 1948 r. na IX Między Amerykańskiej Konferencji w Bogocie jest kontynuacją Unii Panamerykańskiej utworzonej w 1910 r. Członkami OPA są wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej (od 1962 r. bez Kuby) oraz USA i Kanada, łącznie 35 państw.
Jego deklarowanym celem jest promowanie pokoju i sprawiedliwości w obu Amerykach, wspópracy międzynarodowej i poszanowania suwerenności poszczególnych państw. Podczas zgromadzenia przedstawicieli państw amerycaństkich w kwietniu 2012 roku, powierzyno OPA przygotowanie materiałów do dyskusji na temat negatywnych skutków wojny z narkotykami i możliwość innych rozwiązań. Przygotowanie raportu było szczególnie popierane przez Juana Manuela Santosa, prezydenta Kolumbii. Później  tego samego roku, w listopadzie, po tym, jak mieszkańcy Kolorado i Waszyngtonu głosowli, aby zalegalizować marihuanę, prezydenci Meksyku, Belize, Kostaryce i Hondurasie zebrali się, by podkreślić potrzebę nowego spojrzenia na politykę narkotykową. Także urugwajski rząd planuje zalegalizować marihuanę, chociaż z rządem, jako jedynym prawnym sprzedawcą. Wiele ludzi słyszało pogłoski o reformach, tak więc przedstawiony raport dostarczył wiele emocji, szczególnie wnioski OPA.

"Raport rozważa, co można zrobić w post-narkotykowej wojnie światowej", powiedziała Kasia Malinowska-Sempruch, dyrektor Globalnego Programu Społeczeństwa Otwartego wobec polityki narkotykowej. "Raport ten przewiduje szereg możliwości, które poszerzą obecną debatę na temat reformy polityki narkotykowej".

Cały raport dostępny tutaj.

Tłumaczenie Jolanta Fallach