5 sposobów, w jakie pokoje do konsumpcji narkotyków służą ludziom, którzy ich nie używają

(Source: Tony Duffin)

W kontekście dążenia do otwarcia pierwszego w Wielkiej Brytanii pomieszczenia do konsumpcji narkotyków (Drug Consumption Room, DCR) w Glasgow, przedstawiamy pięć kluczowych kwestii, na które przeciwnicy takich instytucji powinni zwrócić uwagę.

DCR-y umożliwiają ludziom zażywającym narkotyki robienie tego w bezpiecznych warunkach, z użyciem czystego sprzętu i w obecności personelu medycznego, który jest w stanie uchronić ich od śmiertelnego przedawkowania. Ponadto dobrze udokumentowana jest skuteczność takich pomieszczeń, jeśli chodzi zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych przenoszonych przez krew, takich jak HIV i zapalenie wątroby typu C.

Rada miejska Glasgow stoi na stanowisku, że każdy taki obiekt musi oferować "usługi towarzyszące [...] takie jak podstawowa opieka zdrowotna, doradztwo w sprawie uzależnień oraz mieszkalnictwa i świadczeń socjalnych". Konkretne szczegóły funkcjonowania placówki są nadal ustalane, mówi się na przykład o uwzględnieniu sali inhalacyjnej dla tych, którzy narkotyki przyjmują drogą wziewną.

DCR w Glasgow mógłby szacunkowo posłużyć 500 osobom, w tym momencie wstrzykującym sobie narkotyki w miejscach publicznych, pomagając walczyć w tej populacji ze znacznym wzrostem wskaźnika zachorowań na HIV, który odnotowano w ciągu ostatniego roku. Mogłoby to również dopomóc w zwalczaniu w Szkocji problemu zgonów związanych z narkotykami, których liczba jest obecnie rekordowo wysoka.

Pomimo dowodów na ich skuteczność, plany otwarcia DCR-ów w Glasgow napotykają na znaczny opór ze strony od ludzi, którym nie podoba się, że pieniądze z ich podatków miałyby posłużyć prowadzeniu placówek, które w ich mniemaniu zachęcają do brania narkotyków.

Na szczęście, nawet ludziom nieżywiącym współczucia ani zainteresowania dobrem osób używających narkotyków można przedstawić kilka sposobów, w jakie DCR-y służą dobru całego społeczeństwa.

1. DCR-y to poprawa bezpieczeństwa na ulicach

W latach 2012 i 2013 na ulicach Glasgow, w tym w parkach oraz w pobliżu szkół, znaleziono niemal 2500 zużytych igieł. Jest to przede wszystkim efektem wstrzykiwania sobie przez ludzi narkotyków w miejscach publicznych, w których brak pod ręką miejsca, gdzie użytych akcesoriów można się natychmiastowo pozbyć. DCR-y zapewniają w tym celu higieniczne pojemniki, toteż nie ma wówczas powodu, by coś takiego jak porzucanie igieł w miejscach publicznych miało miejsce.

Przeciwnicy DCR-ów powinni wziąć pod uwagę, że sytuacja, gdy dziecko może ukuć się brudną igłą porzuconą na placu zabaw, jest w zasadzie niczym innym, jak skutkiem ubocznym napędzanej moralnym oburzeniem krucjaty przeciw użytkownikom narkotyków.

DCR-y z samej swej natury poprawiają bezpieczeństwo publiczne. Oferowanie użytkownikom narkotyków wyznaczonej przestrzeni, gdzie mogą je bezpiecznie przyjmować, czyni dalece mniej prawdopodobną intoksykację na ulicach.

2. DCR-y ograniczają rozprzestrzenianie się chorób

Przygotowany przez rząd Wielkiej Brytanii raport z 2015 roku stwierdza, że "około połowa wstrzykujących sobie środki psychoaktywne jest zakażona wirusem zapalenia wątroby typu C". Dodatkowo w większej części Wielkiej Brytanii wszyscy, którzy kiedykolwiek wstrzykiwali sobie narkotyki, są około trzykrotnie bardziej narażeni na zakażenie wirusem HIV, niż ci, którzy nigdy tego nie robili.

DCR-y zapewniają dostęp do czystych igły i strzykawek w warunkach aseptycznych, dzięki czemu w placówce nie występuje ryzyko nabycia lub rozprzestrzeniania się infekcji.

Zmniejszenie tego rodzaju ryzyka w populacji osób używających narkotyki zmniejsza ryzyko dla całego społeczeństwa, ponieważ zakażenia te mogą następować także przez seks czy poród.

3. DCR-y to lepszydostęp do służb ratunkowych

Dziś ilekroć ktoś przedawkuje, zostanie ukuty brudną igłą lub pod wpływem narkotyków stanie się agresywny w miejscu publicznym, na miejsce zostają wysłane na koszt podatnika służby ratunkowe. Jeśli i kiedy DCR w Glasgow zacznie działać, prawdopodobieństwo wystąpienia któregokolwiek z tych problemów spadnie.

Specjaliści do spraw zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnieni w DCR będą stosownie przeszkoleni do radzenia sobie z takimi sytuacjami, toteż policja i pogotowie będą mieć więcej czasu i zasobów, aby zajmować się innymi nagłymi przypadkami.

4. DCRS mogą zmniejszyć przestępczość

Siły policyjne na całym UK są przeciążone pracą, ze szkocką policją w szczególnym stopniu poddawaną publicznej krytyce z uwagi na swoją fatalną opieszałość w reagowaniu na brutalne przestępstwa. Po wprowadzeniu DCR-ów policja będzie mogła skupić się na poważnych przestępstwach; jeśli gdzieś będzie miało miejsce włamanie do domu, mniej prawdopodobne będzie, że najbliżsi funkcjonariusze będą akurat zajęci aresztowaniem kogoś za posiadanie narkotyków. Ponadto, jak już zresztą wspomniano, DCR-y mogą pomóc zmniejszyć częstość sytuacji, gdy osoby pod wpływem środków odurzających zakłócają porządek publiczny.

5. DCR-y pomagają ludziom w integracji z legalnym rynkiem pracy

DCR-y mogą pomóc rozwiązać problemy wykraczające daleko poza kwestię używania narkotyków. Stwarzają one przestrzeń dogodną do zajęcia się problemami nierówności strukturalnych, takimi jak ubóstwo czy bezdomność, mogą także kierować ludzi z dolegliwościami natury psychicznej czy somatycznej do bardziej wyspecjalizowanych jednostek opieki zdrowotnej, przeciwdziałając wszystkim właściwie czynnikom, które mogą trzymać - i trzymają - ludzi na marginesie. Stanowiąc niejako punkt dostępu do różnych usług, DCR może mieć pozytywny wkład we wspieranie powrotu tych osób do społeczeństwa.

Nie ma w zażywaniu narkotyków nic, co z natury uniemożliwiałoby ich użytkownikom wnoszenie czegoś pozytywnego do społeczeństwa – jednakże przez piętnowanie, spychamy ich na margines społeczeństwa i odmawiamy im prawa do posiadania wkładu w jego przyszłość.

---

Choć w tytule mowa jest o "pięciu powodach, jest jeszcze jeden, ostatni powód, dla którego DCR-y muszą zostać wprowadzone, a którego nie można ignorować.

6. DCR-y ratują życie

We wszystkich dziesięciu krajach, w których je wprowadzono, uwzględniając różne modele ich wdrażania — ani jedna osoba nie zmarła w wyniku przedawkowania narkotyków w takiej placówce.

Przeciwnicy DCR-ów twierdzą, że powinniśmy skupić się na podejściu związanym z odwykiem i abstynencją oraz rehabilitacją, zamiast pozwalać na zażywanie narkotyków.

Choć mogą być z powodzeniem stosowane w stosunku do wielu osób, odwyk i rehabilitacja nie mogą pozostawać jedynymi dostępnymi opcjami. Bezsporne jest, że niektórzy ludzie będą używać narkotyków bez względu na to, co zalecają im politycy, policja czy służba zdrowia. Najlepsze, co możemy zrobić, to upewnić się, że używając narkotyków będą tak bezpieczni, jak to tylko możliwe, i wspierać ich, jeśli w końcu zdecydują się na ograniczenie stosowania lub jego zaniechanie.

Oto dlaczego DCR-y są tak potrzebne: nie można pójść na odwyk od bycia martwym.