Apel do parlamentarzystów

Apelujemy do Posłów i Senatorów, by poparli czekający na głosowanie w Sejmie projekt Nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dziś w Polsce obowiązuje jedna z najsurowszych i najmniej skutecznych w skali europejskiej regulacji prawnych związanych z polityką przeciwdziałania narkomanii - gorzej jest tylko na Białorusi.

Lepsza Ustawa wciąż czeka na wprowadzenie wżycie. Zaproponowana zmiana polega na dodaniu do art. 62 przepisu w brzmieniu:

art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3 są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

W związku ze zbliżającymi się wyborami powstało realne zagożenie, że po trzech latach oczekiwania, ta niezwykle istotna społecznie ustawa zostanie wyrzucona do kosza.

Apelujemy o jak najszybsze uchwalenie nowego projektu Ustawy!

 

Poprzyj akcję na Facebook'u!

http://www.facebook.com/apelujemy