Felipe Neisa Araujo

Felipe jest brazylijskim antropologiem. Prowadził badania archiwalne i terenowe w Brazylii i na Jamajce oraz publikował w recenzowanych czasopismach, materiałach konferencyjnych i magazynach. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie w Manchesterze wykładał na Uniwersytecie Federalnym Santa Catarina, Uniwersytecie Liberii oraz w Instytucie Transformacji Konfliktów im. Kofiego Annana, również w Liberii. Jego zainteresowania dydaktyczne i badawcze obejmują politykę, politykę narkotykową, policję, nierówności, sprawiedliwość społeczną oraz teorię i metodologię w naukach społecznych.

Posty autorstwa Felipe Neis Araujo