Himesh Mehta

Himesh jest doktorantem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu w Warwick. Jego badania, obecnie zatytułowane „The Making of a 'Psychedelic Renaissance' in Britain”, badają, w jaki sposób współczesne odrodzenie psychedelicznej terapii i kultury może działać jako wgląd w to, jak powstanie neoliberalizmu i dominacja neuronauki zmieniły znaczenie być człowiekiem w XXI wieku.

Posty autorstwa Himesha Mehty