Chiny przysięgają zintensyfikować wojnę z narkotykami

(Source: Wikimedia)

Chińskie władze nawołały do zintensyfikowania wysiłków skierowanych przeciwko narkotykom, po miesiącach wzmacniania międzynarodowych więzów kontroli nad narkotykami z sąsiednimi krajami.

Guo Shengkun, minister bezpieczeństwa publicznego i szef Narodowej Komisji ds. Kontroli nad Narkotykami (NNCC), powiedział 23 marca, że wzmocnione regulacje zredukowałyby użycie narkotyków. Oby to osiągnąć, powiedział, polityka skierowana przeciwko narkotykom powinna mieć na celu osoby, które produkują i rozprowadzają narkotyki, oraz „[kontrolują] grupy użytkowników narkotyków”, jak reportuje narodowa stacja CCTV.

W paździeniku 2016 prezydent Xi Jinping spotkał się z Rodrigo Duterte, prezydentem Filipin, który jest odpowiedzialny za zbiorowe zabójstwa osób domniemanie zwiazanych z narkotykami. Chiński Minister do Spraw Zagranicznych donosi, że rząd Jinpinga będzie “[popierał] wysiłki nowego filipińskiego rządu w kieruku kontroli narkotyków”, między innymi kwestiami bezpieczeństwa.

W listopadzie Shenghun zobowiązał się to ulepszenia współpracy nad kontrolą nad narkotykami z sąsiednią Burmą, według chińskiej narodowej agencji prasowej Xinhua. Burma jest jednym z trzech krajów, które są domem Złotego Trójkąta, największego nielegalnego regionu produkci opium – zaraz po Afganistanie.

21 marca Shengkun i rosyjski minister to spraw wewnętrznych, Vladimir Kolokoltsey, podpisali memorandum dotyczące obustronnej współpracy przestrzeganiu prawa. Pomimo że opublikowane detale jak do tej pory nie odkrywają elementów dotyczących kontoli nad narkotymai, podpisanie umowy miało miejsce tego samego dnia, w którym Kolokoltsey powiedział, że szuka wspópracy z Chinami, aby „[zapobiec] powstaniu stałego napływu dostaw narkotyków”, jak donosi rosyjska agencja prasowa TASS.

Te obustronne kroki współpracy są dotatkiem to ciągłej wspólpracy chińsko-austalijskiej anty-narkotykowej jednostki, Taskforce Blaze, która została ustanowiona w 2015, aby zwalczać miedzynarodowe szmuglowanie amfetaminy.

24 marca australijscy przedstawiciele porządku publicznego pochwalili chińskie władze za ich sukcesy w Taskforce Blace, po tym, jak zostało ujawnione, że grupa przejęła siedem ton narkotyków od momentu swego powstania.

“Chiny są dla nas nowym lądem. Ich sposob działania, ich polityczny system – wszystko jest całkiem inne,” powiedział austalijski zwierzchnik federalnej policji Bruce Hill, wdług News.com.au. „Ale muszę dodać, że oni dokonują silnego, szczerego wysiłku, szczególnie razem z nami, aby wyrównać braki... oni widzą korzyści tej unii i nas pracujących razem”.

Chińskie władze mogą wzmocnić wojnę narkotykową, ponieważ miał miejsce spadek krajowych aresztowań i przejęć narkotyków.

Ubiegły rok, 2016, był pierwszym, gdzie liczba osób aresztowanych za produkcję lub rozprowadzanie narkotyków spadła, porównując do poprzedniech lat odkąd prezydent Xi Jinping objął władzę w 2012.

Według NNCC rocznego raportu, ktory został opublikowany 22 marca, około 168,000 osób zostało aresztowanych za producję lub rozprowadzanie narkotyków w 2016 – 13 procent mniej niż oszacowane 194,000 osób aresztowanych za podobne przestępstwa w 2015.

W międzyczasie, 82.1 tony nielegalnych narkotyków – włączając heroinę, amfetaminę i ketaminę – zostały przejęte przez policje w 2016; 19 procent mniej niż szacowane 102 tony przejęte w 2015.

Chiny już mają jedną z najbardziej represyjnych polityk narkotykowych na świecie. Szacuje się, że egzekucji poddano wiecej ludzi za przęstępstwa narkotykowe niż w jakimkolwiek innym kraju, a prezydent Jinping poprzysiągł, że nie będzie „odpoczynku aż do decydującego zwycięstwa” w krajowej nieustającej wojnie z narkotykami.

Uwagi Guo Shenghun oraz rosnąca rządowa międzynarodowa współpraca w kontoli nad narkotykami może oznaczać krok w stronę jeszcze bardzie autorytatywnego i prohibistycznego podejścia.