Cypr na drodze do dostarczania oleju konopnego pacjentom chorym na raka

Cypryjski minister zdrowia oznajmił, iż olej konopny będzie podawany osobom w zaawansowanych stadiach raka.

Program, pierwszy tego rodzaju na Cyprze, będzie wymagał, aby chorzy na raka składali aplikacje bezpośrednio to ministra zdrowia jeżeli chcą mieć dostęp do oleju konpnego. Gdy aplikacja zostanie zaaprobowana, pacjent otrzyma bezpłatnie olej konopny od ministerstwa.

Kryteria aplikacji będą jasno wyznaczone, według “Tygonika Cypryjskiego”. W komunikacie z końca stycznia minister zdrowia George Pambordis ozjamił, iż program będzie dostępny tylko dla pacjentów, którzy są w zaawansowanych stadiach raka oraz dla których inne metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Kominikując decyzje o dostarczaniu ojeju konopnego, Pamboridis zapowiedział, że ustawa została przygotowana tak, aby zalegalizować szersze użycie oleju konopnego. Według greckojęzycznej gazety „Politis”, ustawa będzie udostępniona do publicznej konsultacji przed przekazaniem do parlamentu do dalszej debaty i uchwalenia.

Te ogłoszenia miały miejsce dwa miesiące po tym jak Pamboridis zatweetował, że chce, aby szczera i otwarta dyskuja publiczna o potencjalncy korzyściach użycia oleju konopnego miała miesce.

Pomimo że te plany są przełomowe dla Cypru, medyczne dostarczanie oleju konopnego pacjentom chorym na raka jest utrwalone w niektórych innych krajach.

W Kanadzie medyczne konopie są przepisywane jako środek na wiele symptomów raka, takich jak nudności, chroniczny ból i utrata apetytu.

Jednakże w odróżnieniu od Kanady, Cypr nie przystąpił do legalizacji, która pozwalałaby na uprawę konopi dla planowanego medycznego programu. Władze muszą więc szukać legalnego dostawcy poza granicami kraju; cypryjski rząd podobno rozważa zakup oleju konopnego od firm z Kanady, Chorwacji i Izraela.

Użycie konopii, ich sprzedaż i uprawa są zakazana na Cyprze od 1977, kiedy zostało wprowadzone Prawo o Narkotycznych Lekach i Substancjach Psychotropowych. Ta ustawa, która klasyfikuje konpie jako Klasę B narkotyk, nakłada cięzkie kary za wymienione przestępstwa.

Zgodnie z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), posiadanie mniej niż 30 gram konopii może grozić wyrokiem do ośmiu lat więzienia. Posiadanie więcej niż 30 gram jest uważane za przestępstwo rozprowadzania narkotyków i może zostać ukarane dożywociem.

Cypr jest trzecim krajem Unii Europejskiej, który w ciągu ostatnich dwóch miesięcy ogłasza plany dostarczania leków opartych o konopie.

W grudniu 2016 izba niższa parlamentu irlandzkiego zatwiercziła uchwałę, która leglizuje i reguluje podukty z konopii w celach medycznych. Miesiąc później niższa izba niemieckiego parlamentu zatwierdziła ustawę, która zalegalizowała konopie do medycznego użytku „w bardzo ograniczonych wyjątkowych wypadkach”.

Oczekuje się, że obydwie ustawy zostaną zaaprobowane przez wyższe izby parlamentów bez opóźnienia.