Czy marihuana pomaga

Polityka narkotykowa całego świata koncentruje się na zapobieganiu uzależnieniu się od narkotyków. Ale biorąc pod uwagę, że niektórzy ludzie uzależniają się od nich, co możemy zrobić, aby im pomóc? Przez lata przedstawiono wiele pomysłów na skutecznie pokonanie uzależnienia, z mało znanym stosowaniem ibogainy (ibogaina albo iboga to naturalnie występujący psychogen z Afryki Centralnej)  do zwalczenia uzależniena do wypalania mózgu za pomocą laseru. Jeden prosty pomysł powoli zyskuje na wartości: marihuana jako substytut leku dla innych substancji uważanych za bardziej szkodliwe.

W 2012 zespół badawczy przeprowadził anonimową ankietę wśród pacjentów w czterech przychodniach medycznych wydających marihuanę w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Trzy czwarte z nich stwierdziło, że zastąpiło marihuaną co najmniej jedną z innych środków uzależniających. 41% z nich zastąpiło alkohol na marihuanę, 36% inne nielegalne substancje, a 68% leki na receptę. Trzy główne powody zażywania marihuany zamiast innych środków uzależniających, wymienione przez uzależnionych były: łagodniejsze objawy głodu narkotykowego, mniej skutków ubocznych i lepsze radzenie sobie z nałogiem.

Badanie przeprowadzone przez Stanowy Instytut Psychiatryczny w Nowym Jorku w 2006 roku wykazało, że użytkownicy marihuany skuteczniej od innych pacjentów powstrzymywali się od używania kokainy. Także badanie z 1999 roku  w Brazylii stwierdziło, że 68% pacjentów, którzy sami zaczęli używać marihuanę w celu zmniejszenia głodu narkotykowego byli w stanie odstawić kokainę na dobre.

Ale dlaczego marihuana pomaga pokonać uzależnienie od narkotyków? Głód narkotykowy i jego poziom wiąże się z niskim poziomem serotoniny, substancji chemicznej znalezionej w mózgu. Kanabinoidy, takie jak THC (tetrahydrocannabinol – psychoactywna substancja znajdująca się w marahuanie)  są anytagonistami seratoniny, co oznacza, że mogą aktywować receptory serotoniny w komórkach mózgu, naśladując w ten sposób działania serotoniny. W ten sposób marihuana może zmniejszyć głód i jego natężenie.

Ponadto, uczestnicy badań sugerują, że rytuał walcowania skręta pomaga zmniejszyć uzależnienie psychiczne związane z przygotowaniem kokainy.

W Bogocie, stolicy Kolumbii, wkrótce nastąpi otwarcie "kontrolowanych ośrodków konsumpcji", gdzie uzależnione osoby będą mogły spożywać marihuanę w bezpiecznym środowisku, z celem pozbycia się uzależnienia od twardych narkotyków. Uzależnieni będą mieli okazję przetestować teorię, że marihuana jest dobrym substytutem twardych narkotyków. Julián Quintero, z organizacji dobroczynnej Acción Tecnica, wyjaśnia, jak to będzie działać: "Pierwszą rzeczą, jaką można zrobić, to zacząć zmniejszać dawkę. Po tym, zaczniemy zmieniać sposób, w jaki narkotyk jest podawany. Jeśli to była wstrzykiwana heroina, to zmienimy to na jej palenie; po paleniu heroiny, można przejść do łączenia jej z marihuaną, potem pozostajemy tylko z marihuaną. "Po przejściu całego cyklu, istnieje duża szansa dla nich zacząć funkcjonować ponownie.

Kanadyjski zespół badawczy podsumowuje swój raport, mówiąc: "Biorąc pod uwagę wiarygodne mechanizmy biologiczne, społeczne i psychologiczne stojące za tymi wynikami i związane potencjalne zmniejszenie cierpień osobistych oraz  społecznych i jednostowych kosztów związanych z uzależnieniem, dalsze badania wydają się być uzasadnione zarówno ekonomicznie, jak i etyczne. "Marihuana przez wiele lat była oskarżona o bycie furtką to innych, twardych narkotyków. Jednak wydaje się, że byłoby bardziej właściwe nazwać ją substancją wyjścia.