Deklaracja Praska

Film stworzony przez Hungarian Civil Liberties Union na konferencji w Pradze, w październiku 2010