Mapa: Dekryminalizacja Narkotyków na Świecie

W których częściach świata zostało zdekryminalizowane posiadanie narkotyków na własny użytek? Gdzie marihuana jest legalna?

W wielu pastwach wydano orzeczenia sądowe lub ustanowiło przepisy, które zdekryminalizowały posiadanie narkotyków na własny użytek. Wdrożenie tego nowego podejścia nie jest jednak jednolite; w niektórych krajach, gdzie nastąpiła dekryminalizacja, ludziom nadal grozi kara więzienia za posiadanie niewielkich ilości narkotyków.

 

Państwa z całkowitą dekryminalizacją (na mapie zaznaczone na czerwono)

Armenia: Reforma ustawodawcza z 2008 r. spowodowała, że posiadanie „małej ilości” nielegalnych narkotyków jest karane sankcjami administracyjnymi, a nie kryminalizacją. Prawo dekryminalizuje także niekomercyjny handel małymi ilościami narkotyków na własny użytek.

Chile: Posiadanie narkotyków na własny użytek zostało zdekryminalizowane w 2005 r., aczkolwiek ilość, jaką można posiadać na „osobisty” użytek,nie została określona prawnie – w związku z czym wielu ludziom nadal grozi kryminalizacja za posiadanie niewielkich ilości narkotyków.

Kolumbia: Posiadania narkotyków na własny użytek zostało zdekryminalizowane w 1994 r., co zostało potwierdzone przez Sąd Najwyższy w 2011 r.

Kostaryka: Kostaryka zdekryminalizowała posiadanie jakichkolwiek narkotyków na własny użytek w 1988 r.

Chorwacja: Od 2013 r. posiadanie „małej ilości” narkotyków na własny użytek nie jest już przestępstwem w Chorwacji. Jest w zamian karane mandatem.

Czechy: Czechy zdekryminalizowały posiadanie jakichkolwiek narkotyków na własny użytek w 2010 r.

Ekwador: Od 2013 roku zatrzymanym osobom posiadającym mniej niż określoną ilość nielegalnych narkotyków nie grozi postępowanie karne.

Estonia: Zmiany w ustawodawstwie w 2002 roku zapewniły, że posiadanie małej ilości jakichkolwiek nielegalnych narkotyków na własny użytek nie jest już przestępstwem.

Włochy: We Włoszech posiadanie narkotyków na własny użytek karane jest sankcjami administracyjnymi. W przypadku jednorazowego zatrzymania za posiadanie nielegalnych narkotyków sankcje administracyjne nie są zwykle stosowane.

Łotwa: Na Łotwie posiadanie małej ilości narkotyków na własny użytek jest wykroczeniem administracyjnym karanym ostrzeżeniem lub mandatem.

Holandia: Posiadanie narkotyków w Holandii nie podlega ustawowej dekryminalizacji; istnieje raczej długotrwała polityka dotycząca nieścigania. Posiadanie narkotyków na własny użytek jest de facto zdekryminalizowane.

Paragwaj: W Paragwaju zezwala się na posiadanie nielegalnych narkotyków na własny użytek. Aby jednak skorzystać z tego zwolnienia, należy się zarejestrować jako osoba zażywająca narkotyki.

Peru: Posiadanie narkotyków na własny użytek jest zdekryminalizowane od 2003 r.

Portugalia: W Portugalii posiadanie jakichkolwiek narkotyków na własny użytek zostało zdekryminalizowane w 2001 r.

Słowenia: Na Słowenii posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek nie jest uznawane za przestępstwo, ale może skutkować mandatem.

Hiszpania: Hiszpański Sąd Najwyższy orzekł w 1974 r., że konsumpcja i posiadanie narkotyków nie są przestępstwem. Koncepcja ta została włączona do prawa hiszpańskiego dopiero w 1982 r. Obecnie, jeśli policja zatrzyma osobę posiadającą narkotyki o ilości wystarczającej na pięć dni, to osoba ta prawdopodobnie zostanie ukarana sankcją administracyjną narzuconą przez policję.

Urugwaj: Posiadanie narkotyków na własny użytek nigdy nie było kryminalizowane w Urugwaju.

 

Państwa rozważające dekryminalizację (na mapie zaznaczone na żółto)

Rządy Irlandii, Ghany oraz Norwegii rozważają dekryminalizację wszelkiego posiadania narkotyków na własny użytek.

 

Państwa, w których marihuana jest zdekryminalizowana (na mapie zaznaczone na zielono)

Australia: Posiadanie marihuany na własny użytek zostało zdekryminalizowane w trzech stanach: Australia Południowa (do 100 g karane mandatem), Australijskie Terytorium Stołeczne (do 50 g karane mandatem lub w niektórych przypadkach odesłanie na leczenie), Terytorium Północne (do 50 g karane mandatem).

Belgia Dorośli posiadający do 3 g marihuany lub jedną roślinę na własny użytek nie będą ścigani sądownie.

Niemcy: Federalny Sąd Konstytucyjny Niemiec orzekł w 1994 r., że postępowanie sądowe za posiadanie lub przewóz niewielkich ilości marihuany jest niekonstytucyjne. W niektórych regionach orzeczenie to zinterpretowano tak, by objęło także inne narkotyki.

Gruzja: Posiadanie marihuany na własny użytek zostało zdekryminalizowane w Gruzji w 2017 r. Sąd Konstytucyjny orzekł w 2018 r., że nie można go karać w żaden sposób, nawet mandatem.

Izrael: W Izraelu posiadanie marihuany na własny użytek zostało zdekryminalizowane dla dorosłych w 2018 r. Żołnierze zatrzymani za posiadanie mogą być nadal karani.

Jamajka: Posiadanie do 2 uncji marihuany na Jamajce nie doprowadzi do rekordu kryminalnego.

RPA We Wrześniu 2018 r. Sąd Konstytucyjny zdekryminalizował prywatne posiadanie i uprawę marihuany na własny użytek. Orzekł, że zakaz takiej działalności w obrębie własnego domu jest pogwałceniem prawa do prywatności.

Szwajcaria: Osoba dorosła posiadająca do 10 g marihuany nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej.

USA: Co najmniej 18 stanów zalegalizowało lub zdekryminalizowało marihuanę.

 

Państwa z dekryminalizacją, ale nie oznaczone na mapie

Argentyna: Sąd Najwyższy orzekł w 2009 r., że kryminalizacja ludzi za posiadanie narkotyków na własny użytek jest niekonstytucyjna. Jednak, ponieważ nie przyjęto żadnej ustawy o dekryminalizacji posiadania narkotyków, ludzie nadal są ścigani.

Meksyk: Meksyk zdekryminalizował posiadanie niewielkich ilości narkotyków w 2009 r., ale ilość progowa jest tak niska, że wielu ludzi jest nadal kryminalizowanych za posiadanie narkotyków na własny użytek.

Polska: Polska zdekryminalizowała posiadanie niewielkich ilości narkotyków w 2011 r., jednak ilość progowa jest nieokreślona, co oznacza, że wielu ludzi jest nadal kryminalizowanych za posiadanie narkotyków na własny użytek.

Rosja: Zgodnie z prawem posiadanie narkotyków na własny użytek jest zdekryminalizowane w Rosji. Jednak wyjątkowo niska ilość progowa powoduje, że system nie działa poprawnie, i ludzie zatrzymani za posiadanie bardzo małych ilości narkotyków nadal są więzieni.

 

Państwa z rozporządzeniem o rekreacyjnej marihuanie (na mapie oznaczone na niebiesko)

Kanada: W Kanadzie rekreacyjna marihuana będzie oficjalnie legalna od 17 Października 2018 r.

Urugwaj: Urugwaj jest pierwszym krajem, który zalegalizował rekreacyjną marihuanę. Ustawa została przyjęta w 2013 r., uprawa na własny użytek została zalegalizowana w 2014 r., a apteki rozpoczęły sprzedaż w 2017 r.

USA: Dziewięć stanów (Alaska, Kalifornia, Kolorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Vermont, Waszyngton) zalegalizowało handel i posiadanie marihuany do celów medycznych i rekreacyjnych. W stanie Vermont i w Waszyngtonie D.C. użytek osobisty został zalegalizowany, ale sprzedaż komercyjna pozostaje nielegalna.

Dowiedz się więcej na temat dekryminalizacji narkotyków na świecie z raportu Release: A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Across the Globe.