Polityka Narkotykowa w Szwajcarii

Film stworzony przez Hungarian Civil Liberties Union, pokazujący jak pozytywne zmiany przyniosła reforma polityki narkotykowej w Szwajcarii.