Gruzja: Koniec kar za posiadanie marihuany

Wyrok w sprawie konopi właśnie zapadł. (Źródło: Constitutional Court of Georgia)

Zgodnie z decyzją gruzińskiego Trybunału Konstytucyjnego, wszelkie kary za użycie marihuany, włącznie z mandatami, zostały zniesione w trybie natychmiastowym.

Rozporządzenie sądu weszło w życie 30 lipca, ustanawiając tym samym nowe prawo.

Jedyne odstępstwo od przepisu ma stanowić sytuacja, w której spożycie zagrażać będzie osobom trzecim. Za decyzją sądu, spożycie konopi może być zatem karalne wówczas, gdy „dojdzie do niego w instytucjach [edukacyjnych], określonych miejscach publicznych, takich jak środki komunikacjii, [lub] w obecności osób nieletnich.”.

Sama uprawa i sprzedaż konopi indyjskich pozostają nielegalne.

Skarga została wniesiona przez Zuraba Japaridze, lidera partii Girchi. Jak donosi OC Media, Japaridze jest dumny, że Gruzja stała się pierwszą post-sowiecką republiką, w której zalegalizowano substancję.

„To nie była walka o konopie, tylko o wolność”, stwierdził.

W listopadzie 2017 r., władze Gruzji zdecydowały się na depenalizacje konopi indyjskich (wspomnieliśmy o tym tutaj). Za sprawą rozporządzenia, posiadanie marihuany nie wiązało się już z karą w postaci aresztu i kryminalizacji. Osobom złapanym na paleniu groziła jednak grzywna w wysokości 500 GEL (204 dolarów).

Przed rozporządzeniem z 2017 r., wykroczenia związane z marihuaną podlegały surowym konsekwencjom. W wyniku nowelizacji gruzińskiego prawa karnego w 2006 r., osoba złapana na posiadaniu mniejszej ilości konopi mogła zostać skazana nawet na 11 lat więzienia. W przypadku większych ilości, delikwentowi groziło od 7 do 14 lat pozbawienia wolności. Kolejne poprawki w przepisach wprowadzone zostały w 2015 r. W rezultacie wymiar kar został zmniejszony do odpowiednio 6 i 5-8 lat.