Ile kosztuje podatników art. 62

W dniu dzisiejszym odbyła się w Warszawie konferencja, na której Instytut Spraw Publicznych opublikował wyniki badań finansowanych przez OSI Global Drug Policy Program, na temat kosztów oraz skuteczności ścigania przez państwo osób posiadających narkotyki na własny użytek, przeprowadzonych wśród policjantów, prokuratorów, kuratorów oraz sędziów.

Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród przedstawicieli wyżej wymienionych zawodów specjaliści obliczyli przybliżone koszty ponoszone przez państwo (czyli podatników) przy egzekwowaniu artykułu 62. Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Artykuł 62. ustawy dotyczy właśnie posiadania narkotyków na własny użytek (nie udowodniono handlu, produkcji, udzielania itd.)

Oto najważniejsze wyniki:

W roku 2008 stwierdzono 30 548 przestępstw z artykułu 62.

Realizacja artykułu 62. kosztowała w zeszłym roku 79,2 mln zł.

Realizacja artykułu 62. pochłoneła w 2008 roku 1.631.337 godzin, czyli 203 tysiące dni pracy policjantów, prokuratorów, sędziów i kuratorów.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród policjantów, prokuratorów, sędziów i kuratorów:

Czy artykuł 62. jest skutecznym narzędziem...

-w ograniczaniu handlu narkotykami:

Policjanci: Nie- 48%; Tak- 46%; Nie mam zdania- 6%

Prokuratorzy: Nie- 60%; Tak- 32%; Nie mam zdania-8%

Sędziowie: Nie- 45%; Tak- 39%; Nie mam zdania- 16%

Kuratorzy: Nie- 56%; Tak- 31%; Nie mam zdania 13%

-ograniczenia używania narkotyków wśród osób, które już używają narkotyków (eksperymentują, używają okazjonalnie)

Policjanci: Nie- 48%; Tak- 41%; Nie mam zdania- 11%

Prokuratorzy: Nie- 61%; Tak-  27%; Nie mam zdania- 12%

Sędziowie: Nie- 52%; Tak- 33%; Nie mam zdania- 15%

Kuratorzy: Nie- 57%; Tak- 29%; Nie mam zdania- 14%

-pomocy wychodzenia z nałogu narkotykowego osób uzależnionych

Policjanci: Nie- 75%; Tak- 16%; Nie mam zdania- 9%

Prokuratorzy: Nie- 72%; Tak- 16%; Nie mam zdania- 12%

Sędziowie: Nie- 65%; Tak- 13%; Nie mam zdania- 22%

Kuratorzy: Nie- 56%; Tak- 26%; Nie mam zdania 19%

-odstraszającym potencjalnych użytkowników narkotyków (osoby, które jeszcze nie zażywały narkotyków)

Policjanci: Nie- 51%; Tak- 43%; Nie mam zdania 7%

Prokuratorzy: Nie- 66%; Tak- 28%; Nie mam zdania- 6%

Sędziowie: Nie- 46%; Tak- 35%; Nie mam zdania- 19%

Kuratorzy: Nie- 58%; Tak- 30%; Nie mam zdania-12%