Katalonia legalizuje uprawę i dystrybucję marihuany

Source: Wikimedia/Wikimedia

Parlament Katalonii zaaprobował utworzenie podstaw prawnych regulujących uprawę, dystrybucję oraz konsumpcję marijuany.

28 czerwca członkowie Parlamentu Katalonii zagłosowali za utworzeniem podstaw prawnych dla społecznych klubów marihuany (ang. CSCs) w tym autonomicznym hiszpańskim regionie, z 118 głosującymi popierającymi ten krok, przy tylko 8 nie zgadzających się. CSCs są wspólnotami, które zajmują się uprawą i dystrubucją – nie sprzedażą – pomiędzy członkami wspólnoty, którzy płacą za koszty bieżące i utrzymania klubu. Sprzedaż marihuany pozostaje nielegalna.

Nowe prawo – które wzięło początek z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, gdzie zebrano wymagane 50,000 podpisów, aby poddać ją do dyskusji w parlamencie – jest skierowane, aby zredukować potencjalne ryzyko handlu i konsumpcji marihuany przez wprowadzenie regulacji do jej produkcji i dystrybucji.

Katalonia jest trzecim rzadęm regionalnym w Hiszpanii, który zaaprbował takie prawo, wstępując w ślady podobnych refrom w regionach Nawarry i Kraju Basków na północy kraju. Amber Marks, prawnik i naukowiec, który ostanio opublikował pracę o hiszpańskim prawie dotychącym marihuany i praw człowieka w porównaniu do prawa dotyczącego marijuany na świecie, powiedział TalkingDrugs, że głosowanie w Katalonii było znacząco inne w prównaniu do reform marihuany przeprowadzonych gdzie indziej w Hiszpanii.

“[Katalońskie nowe] prawo jest pierwszym, które usprawiedliwia ustawodawstwo jako środek ochrony praw konsumenta i konstytucjonalych praw do równości, indywidualnej autonomii, oraz rozwoju osobowości”, przedstawił Marks. „To prawo jest inne w ten sposób, że dodaje dokładną regulację odnośnie uprawianej marijuany, jej pakowania i hygienicznego przechowywania, oraz testowania tego produktu”.

Pomiędzy wieloma warunkami nowego prawa jest ten, że CSCs muszą uprawiać taką ilość marihuany, która odpowiada popytowi członków wspólnoty, oraz że każdy klub jest ograniczony do uprawiania maksimum 150 kilogramów marihuany rocznie. CSCs w Katalonii mają teraz rok na dostosowanie ich praktyk do spełniania wymogów nowych regulacji.

Bitwa o reformę marihuany toczy się w Katalonii od ponad 30 lat. Podczas gdy posiadanie marihuany nigdy nie było przestępstwem kryminalnym w żadnej części Hiszpanii, w 1992 ciężkie administracyjne grzywny zostały wprowadzone w całym kraju jeżeli ktokolwiek został przypłapany na publicznej konsumpcji narkotyku. Częściowo jako odpowiedź na to, zaczęły powstawać CSCs.

Do tej pory CSCs działały w szarej strefie, ponieważ hiszpański Sąd Najwyższy nie odróżniał pomiędzy ilością i metodami, które różnią społeczną i kryminalną podaż.

“[Sąd] ustawicznie powtarzał, że to jest zadanie dla legislatury i że będzie decydował o winie na podstawie każdego przypadku, [ale teraz] legislatura Katalonii podjęła działanie przez określenie parametrów legalnej społecznej podaży w kontekście klubów marihuany”, powiedział nam Marks.

Marks pochwalił decyzję parlamentu jako “postępową w swojej próbie do osiągnięcia zdrowego balansu pomiędzy interesami zdrowia publicznego i praw człowieka”, witając krok, który „ miejmy nadzieję zaadresuje lukę prawną”, gdzie CSCs rezydowały przez dekady.

Prawo również zawiera klauzulę, która ma chronić przed wizytami w Katalonii przez osoby z innych części Hiszpanii z wyraźnym celem nabycia marihuany (“turystyka marihuaowa”). Jak Huffington Post raportuje, ktokolwiek, kto złoży podanie, aby zostać członkiem CSC, będzie musiał czekać 15 dni, aby móc kupić marihuanę.

Reformatorzy marihuany kierują teraz swój wzrok ku narodowej regulacji CSCs, ale to może okazać się trudniejsze. Pomimo rosnącego poparcia wśród głównych partii, Partido Polular (Partia Ludowa) – najwieksza partia w hiszpańskiej legislaturze – jest zdecydowanie przeciwna reformie marihuany. Idąc w ścieżki prawa katalońskiego, podpisy są obecnie zbierane pod narodową inicjatywą obywatelską; jeżeli 500,000 podpisów zostanie zebranych w ciągu sześciu miesięcy, parlament rozważy przedyskutowanie tej sprawy.

W miarę upływu czasu, jak skuteczność katalońskiego nowego ustawodawstwa stanie się widoczna, krajowy rząd – a może nawet rządy innych krajów – mogą także rozważyć prawną regulację społecznych klubów marihuany.