Konkurs dla dziennikarzy:

Jesteś dziennikarzem? Lubisz trudne tematy? Weź udział w konkursie „Pokaż ludzką twarz polityki narkotykowej”. Nagrody to stypendium i udział w najważniejszych konferencjach światowych poświęconych polityce narkotykowej – International Drug Policy Reform Conference w Denver (USA) oraz Harm Reduction International Conference w Wilnie (Litwa).
W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący zarówno w redakcjach ogólnopolskich jak i lokalnych – w prasie (także w serwisach internetowych), radiu lub telewizji. Patronat objął magazyn Press, a w jury konkursu zasiadają m.in.: Renata Kim, Hanna Lis, Zbigniew Łuczyński, Bartosz Węglarczyk i Jacek Żakowski.
Organizatorem konkursu jest Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej w Open Society Foundations.
„Mając doświadczenia współpracy w obszarze polityki narkotykowej z większością państw na świecie” – mówi dyrektorka Międzynarodowego Programu Polityki Narkotykowej OSF, Kasia Malinowska-Sempruch – „z dużym niepokojem przyglądam się debacie publicznej na temat substancji psychoaktywnych w Polsce. W momencie, gdy debata w innych krajach staje się coraz dojrzalsza, w Polsce jest ona wciąż bardzo powierzchowna” – dodaje.
Stąd pomysł na konkurs adresowany do dziennikarzy. Jego celem jest rozwój racjonalnej, merytorycznej, opartej na wiedzy i dowodach naukowych debaty w mediach na temat narkotyków. „Zależy mi na odpolitycznieniu tematu”  – kontynuuje Malinowska-Sempruch . „Traktowaniu przez media polityki narkotykowej, jako jednego z obszarów zdrowia publicznego, nieuleganiu populistycznym hasłom polityków oraz odejściu od traktowania użytkowników narkotyków, jako łatwego wroga publicznego”.
Nagrody przewidziane w konkursie to udział w najważniejszych konferencjach światowych poświęconych polityce narkotykowej, podczas których dziennikarze mogą nie tylko zdobywać wiedzę, ale także nawiązywać kontakty z szeregiem istotnych osób zajmujących się polityką narkotykową na świecie:
• I miejsce – International Drug Policy Reform Conference w Denver (USA) oraz stypendium w wysokości 2000 zł
• II miejsce – Harm Reduction International Conference w Wilnie (Litwa) oraz stypendium w wysokości 1200 zł
Do konkursu można nadsyłać prace, które powstały w okresie – od 1 września 2012 do 10 maja 2013. Regulamin oraz inne dokumenty związane z konkursem dostępne są na stronach:
www.politykanarkotykowa.pl; www.narkopolityka.pl i www.skaids.org

Za: mszulek, Helsińska Fundacja Praw Człowieka