Kryzys medycznej marihuany w Niemczech, pośród rosnących cen i ograniczeń w dostawie

Źródło: Wikimedia

Pacjenci doświadczają gwałtownego wzrostu cen medycznej marihuany, a także ograniczonych dostaw w aptekach, w związku z niedawną zmianą w niemieckim ustawodawstwie odnośnie marihuany.

Aż do początku 2017 roku około 1000 pacjentów w Niemczech miało specjalne pozwolenie wydane przez państwo, aby kupować medyczną marihuanę w aptekach po cenie 15 euro (13.50 funtów) za gram. Nie było łatwo dostać takie pozwolenie; było to czasochłonne, gdyż aplikacje musiały być przejrzane i zaaprobowane przez różnych przedstawicieli medycznych. Nowe ustawodawstwo zmieniło to.

W styczniu członkowie niemieckiego parlamentu jednogłośnie zagłosowali, żeby zalegalizować przepisywanie medycznej marihuany; prawo zostało wdrożone w marcu.  Według ministra zdrowia Hermanna Groehe, służba zdrowia będzie teraz fundować recepty na marihuanę dla pacjentów, ale tylko wtedy, “gdy nie będą mogli uzyskać pomocy w inny sposób” – właściwie ograniczając państwowe pokrycie kosztów medycznej marihuany tylko dla poważnie chorych pacjentów.

Podczas gdy ta reforma zyskała powszechną pochwałę jako krok progresywny, pojawiły się pewne poważne problemy. Jak Dziennik Przemysłu Marihuany zareportował, “poważny kryzys dojrzewa” równocześnie dla pacjentów będących w leczeniu marihuaną i dla dostawców marihuany.

Zaraz po wprowadzeniu nowego ustawodawstwa, doszło do gwałtownego wzrostu popytu na marihuanę ze strony pacjentów – z czym dostawcy nie byli sobie w stanie sobie poradzić. To spowodowało ograniczenia w podaży wielu odmian medycznej marihuany w aptekach.

Medyczna marihuana sprzedawana w Niemczech jest importowana z Kanady i Holandii, raczej niż lokalnie uprawiana. Na niemieckie braki w medycznej jakości marihuanie składają się długi process importu, jak też obecny niedobór marihuany w Kanadzie. Obecnie kanadyjskie dostawy marihuany mogą nie być dostępne w Niemczech aż do września, i to najwcześniej.

W dodatku do ograniczeń podaży, wzrósł koszt związany z nabyciem medycznej marihuany w Niemczech. Od wprowadzenia nowego ustawodawstwa ceny medycznej marihuany wzrosły o ponad 66 procent do 25 euro (22.50 funtów) za gram. Apteki także dodają opłatę za przygotowanie marihuany, aby pokryć koszty pakowania, opisywania i dozowania.

Żeby dalej skomplikować sytuację, niektórzy lekarze niechętnie wydają recepty na medyczną marihuanę pokrywaną przez ubezpieczenie, gdzie ubezpieczenie pacjenta – raczej niż państwo – pokrywa koszt leku. Jeżeli lekarz wypisze taką receptę, ale ubezpieczenie nie zapłaci, wtedy lekarz jest odpowiedzialny za koszt marihuany. Dlatego niektórzy lekarze zdecydowali wydawać tylko prywatne recepty na medyczną marihuanę – oznacza to,  że pacjenci muszą zapłacic sami; podkpuje to nowe ustawodawstwo.

Z powodu rosnących cen i ograniczeń w dostawie, niekórzy niemieccy pacjenci decydują się, aby kupować na nielegalnym rynku, lub zaangażować się w domową uprawę, aby zdobyć marihuanę. To jest sytuacja, której rząd spodziewał się uniknąć, kiedy wprowadzał ustawę.

Jest widoczne, że potrzeba dużo pracy, aby spełnić obietnice nowego ustawodawstwa i zapewnić, aby wszyscy pacjenci kwalifikujący się na leczenie medyczną marihuaną otrzymywali wydajne leczenie, ktrórego potrzebują. Jednakże minęło tylko pięć miesięcy od kiedy ustawa weszła w życie, więc może upłynąć sporo czasu, zanim rząd przebrnie przez początkowe wyzwania.

Rząd jest obecnie w trakcie selekcji firmy, która będzie uprawiać marihuanę na niemieckiej ziemi. Pacjenci mają nadzieję, że problemy obecnej sytuacji zostaną załagodzone, gdy pierwsze lokalne zbiory będą gotowe.