Księża za legalizacją

Rada Kościołów "IMPACT" reprezentująca 21 postępowych kościołów protestanckich, zrzeszających 1.5 miliona wiernych opowiedziała się za "Wnioskiem 19" czyli propozycją legalizacji uprawy, sprzedaży i posiadania marihuany w stanie Kalifornia.

Przewodniczący rady, dr. Rick Schlosser stwierdził, że "prohibicja zawiodła i stworzyła kulturę kryminalną wokół substancji, która jest mniej szkodliwa od alkoholu i tytoniu, które są legalne. Kontrolujmy marihuanę tak jak alkohol. Przyjmijmy Wniosek 19 w listopadzie."

Pomysł legalizacji konopii cieszy się również poparciem wielu lekarzy, naukowców, policjantów i związków zawodowych.

Kalifornijski urząd skarbowy obliczył, że legalizacja wniesie do budżetu 1.4 miliarda dolarów rocznie.