Mężczyzna stracony w Singapurze za przestępstwo narkotykowe po przeprowadzeniu wadliwego procesu

Prabagaran Srivijayan (Źródłó: Singapore Anti-Death Penalty Campaign)

W Singapurze stracono Malezyjczyka, który uprzednio został skazany na karę śmierci po tym, gdy znaleziono heroinę w samochodzie, który wynajmował. Został powieszony rankiem 14 lipca.

Prabagaran Srivijayan, 29-letni Malezyjczyk został aresztowany w kwietniu 2012 roku po tym, jak znaleziono 22.24 gram heroiny w podłokietniku wynajętego przez niego samochodu. Sekcja 17 singapurskiej Ustawy o Nadużywaniu Narkotyków stanowi, że każdy u kogo znalezione zostanie ponad dwa gramy heroiny „powinien zostać uznany za osobę, której celem jest posiadanie narkotyków w celu handlowania nimi”. Harmonogram numer 2 tej Ustawy stanowi, że handel ponad 15 gramami heroiny jest karane obowiązkowym wyrokiem kary śmierci.

Refworld, internetowa publikacja agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców oskarżyła rząd Singapuru o „[pozostawianie] poniżej poziomu międzynarodowych standardów wymaganych przy przeprowadzaniu sprawiedliwego procesu sądowego”.

Biuro wysokiego komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. OHCHR) wyraziło „poważne obawy” wobec tego, że egzekucja została dokonana pomimo trwającego postępowania odwoławczego w wyniku apelacji od wyroku złożonej przez Srivijayana do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

oświadczeniu wydanym przez OHCHR 12 lipca, czytamy:

„Wyrażamy głębokie ubolewanie nad tym, że w ostatnich miesiącach w Singapurze dokonano egzekucji czterech osób za przestępstwa związane z narkotykami. Według prawa międzynarodowego, kara śmierci może być jedynie stosowana jako środek karny »za szczególnie ciężkie przestępstwa«, co zostało zinterpretowane jako przestępstwa obejmujące umyślne zabójstwo. Przestępstwa związane z narkotykami nie należą do tej samej kategorii”.

Sirvijayan został stracony o świcie 14 lipca w cieszącym się zła sławą w kraju więzieniu Changi. Jak powiadamia TalkingDrugs, w więzieniu Changi dokonano wielu egzekucji, włączając powieszenie Chijioke Stephen Obioha. Obioha był 31-letnim absolwentem chemii i początkującym piłkarzem, który został stracony przez państwo za posiadanie marihuany w ilości przekraczającej wymagany próg, po którego przekroczeniu stosuje się karę śmierci.

Singapur określa swoje podejście do polityki antynarkotykowej jako przeciwdziałanie szkodzieco rzekomo ma na celu zapobieganie szkodzie wyrządzonej przez używanie narkotyków poprzez nie dopuszczenie do używania narkotyków. Minister wyższego szczebla określił jedno z założeń dotyczących zapobieganiu szkodzie jako narzucanie „surowego, szybkiego oraz bezkompromisowego...zdecydowanego egzekwowania”.

James Gomez dyrektor Amnesty International na południowo-wschodnią Azję oraz Pacyfik powiedział, że „okoliczności otaczające sprawę [Srivijayana] powodują, że gorliwość, z jaką władze Singapuru dążą do egzekucji można uznać za jeszcze bardziej niepokojące. Nie tylko zespół prawników reprezentujących Prabagarana Srivijayana podkreślał poważne uchybienia w jego procesie, toczy się również proces apelacyjny w Malezji. Singapur zadrwi z prawa międzynarodowego, jeśli wykonana zostanie egzekucja”.

Pomimo protestów Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz rządów innych państw, Singapur konsekwentnie przeprowadzał w ostatnich latach egzekucje cudzoziemców skazanych za przestępstwa narkotykowe.

Po dzisiejszej egzekucji został umieszczony komentarz na Twitterze przez organizację UN Human Rights Asia mówiący, że „potępia egzekucję Prabagarana Srivijayana za przestępstwo narkotykowe w Singapurze” oraz ostrzegła, że w państwie tym nastąpił zauważalny wzrost w wymierzaniu kary śmierci za przestępstwa narkotykowe.