Medyczne preparaty kanabinoidowe

POLSKA SIEĆ POLITYKI NARKOTYKOWEJ oraz ZESPÓŁ PROFILAKTYKI i LECZENIA UZALEŻNIEŃ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

ZAPRASZAJĄ NA OTWARTE SPOTKANIE

Pt.: " MEDYCZNE PREPARATY KANABINOIDOWE W LECZENIU BÓLU,  SCHORZEŃ
NEUROLOGICZNYCH I INNYCH PROBLEMOW ZDROWOTNYCH"

W spotkaniu udział wezmą

Mike Corral - przewodniczący organizacji WAMM ( Wo/Men's Alliance for
Medical Marijuana )

Profesor Jerzy Vetulani - neurobiolog, biochemik, psychofarmakolog

Dr. Marek Balicki - lekarz-psychiatra, poseł na sejm RP

Kasia - pacjentka, chora na stwardnienie rozsiane

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 7 marca, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa godz. 12:00 ,

duża sala konferencyjna (I p.)