1. Home
  2. Artykuły
  3. „Mniej pieniędzy w więzieniach – więcej w pigułkach” – badanie The Economist na temat polityki narkotykowej w regionie EECA

„Mniej pieniędzy w więzieniach – więcej w pigułkach” – badanie The Economist na temat polityki narkotykowej w regionie EECA

Dzięki realokacji oszczędności budżetowych z ograniczonych wydatków na ściganie osób zażywających narkotyki na rozszerzenie programów leczenia osób zakażonych wirusem HIV i usług redukcji szkód w regionie EECA, epidemia HIV może zostać pokonana do 2040 r. Cel ten można osiągnąć bez dodatkowego finansowania, zdaniem Komitetu autorzy badania „The Economist”.

W marcu 2021 r. zaprezentowano wyniki pierwszego ogólnoregionalnego badania EECA na temat gospodarczego, społecznego i społecznego wpływu polityki narkotykowej, przeprowadzonego przez The Ecomonist na zlecenie Public Health Alliance.

Region EECA to jedyny region na świecie, w którym od 51 r. stale rośnie liczba nowych przypadków zakażenia wirusem HIV (+29%) i śmiertelności (+2010%). 56% nowych przypadków zakażenia wirusem HIV w regionie to osoby przyjmujące narkotyki drogą iniekcji. Mimo tych danych nie jest to sytuacja kryzysowa dla władz regionu. Globalny cel pokonania wirusa HIV do 2020 r., wyznaczony przez UNAIDS, w 2019 r. nie został osiągnięty przez żadne państwo.

Według Andrieja Klepikowa, dyrektora wykonawczego Public Health Alliance, kryminalizacja osób zażywających narkotyki jest główną barierą rozwoju w regionie. Krytyczny jest także wyjątkowo niski zasięg usług redukcji szkód.

Pełny tekst opracowania w języku angielskim znajduje się dostępny tutaj.

Dr Chrissy Bishop z działu badawczego „The Economist” wyjaśniła, że ​​celem projektu było poznanie barier, które uniemożliwiają spadek liczby przypadków zakażenia wirusem HIV w regionie, a także oszacowanie kosztów zwiększenia skali ART (terapii antyretrowirusowej dla osób żyjących z chorobami HIV) i OST (opioidowa terapia substytucyjna dla osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji) oraz programy redukcji szkód, a także analizę praktyk egzekwowania prawa w regionie i ich wpływu na skuteczność polityki antynarkotykowej.

W badaniu zastosowano podejście modelowe dla czterech krajów regionu: Kazachstanu, Kirgistanu, Białorusi i Rosji, w oparciu o dane open source. Naukowcy ocenili potencjalne korzyści dla zdrowia publicznego i gospodarki czterech krajów wynikające z oszczędności pieniędzy obecnie wydawanych na kryminalizację i koszty więzień, a także z inwestowania dodatkowych zasobów w programy ART i OST.

Wyniki badania sugerują trzy następujące scenariusze modelowania rozwoju krajów do 2040 roku:

Scenariusz 0 – Status quo.

W tym scenariuszu obecna represyjna polityka nie ulegnie zmianie, a poziom wydatków na programy ART i OST nie zmieni się aż do 2040 roku. Zatem 74–97 procent wszystkich wydatków to wydatki na więzienia, a nie finansowanie interwencji społecznych. Każdego roku państwa wydają od 534 do 2555 euro na ściganie jednego użytkownika narkotyków, a osoby zażywające narkotyki spędzą od 15% do 36% swojego doświadczenia z używaniem narkotyków za kratkami. Jednocześnie wskaźniki zachorowalności na HIV w każdym kraju będą stale rosły.

Scenariusz 1 – Dekryminalizacja.

Scenariusz ten obejmuje reformę ustawodawstwa krajowego i usunięcie sankcji karnych za używanie narkotyków i posiadanie nielegalnych substancji na własny użytek. Same te zmiany zmniejszyłyby populację więźniów o 25-46%, a tym samym znacząco obniżyłyby koszty kryminalizacji i więzień.

W ciągu 20 lat polityki dekryminalizacji Kirgistan zaoszczędzi 38 mln euro, Białoruś – 431 mln, Kazachstan – 773 mln, a Rosja – rekordowe 11 mld euro!

Scenariusz 2 – Programy zdrowia publicznego.

W drugim scenariuszu oszczędności wynikające z dekryminalizacji można ponownie zainwestować w rozszerzenie programów ART i OST w czterech krajach do poziomów zasięgu zalecanych w protokołach OIE i UNAIDS – 81% w przypadku ART i 40% w przypadku programów substytucyjnej terapii opioidowej. Z badania wynika, że ​​koszty rozbudowy takich programów w Rosji są w dalszym ciągu niższe niż koszty ścigania w scenariuszu zerowym.

Naukowcy przeanalizowali także wpływ rozszerzania programów redukcji szkód i ART na rynek pracy i oszacowali potencjalny wzrost produktywności wynikający z faktu, że poprawi się poziom życia osób żyjących z HIV oraz będą one mogły pracować i płacić podatki. Kwota ta stanowi dodatkową oszczędność kosztów w drugim scenariuszu.

Ponieważ OST jest zakazane w Rosji, autorzy badania przeanalizowali koszty rozszerzenia programów wymiany igieł i strzykawek, aby objęły one 60% wszystkich osób niepełnosprawnych (spośród łącznej liczby 1.8 mln osób). Taki poziom ochrony kosztowałby rząd rosyjski 46.5 mln euro rocznie.

wnioski

Badanie wykazało, że inwestowanie oszczędności wynikających z dekryminalizacji w zwiększanie skali programów ART i redukcji szkód pomoże regionowi EECA skutecznie kontrolować epidemię HIV i osiągnąć globalne cele bez dodatkowego finansowania!

Jak stwierdziła Chrissy Bishop, rządy raczej niechętnie niż nie są w stanie wdrożyć reformy polityki narkotykowej, ponieważ głównym problemem jest realokacja funduszy, a nie znajdowanie nowych. Badanie wykazało, że możliwe jest osiągnięcie skutecznych rezultatów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Następnym krokiem jest promocja wyników badania na szczeblu urzędników rządowych w regionie i wykorzystanie tych ustaleń do zmiany struktury finansowania zdrowia publicznego i zreformowania represyjnego ustawodawstwa antynarkotykowego.

Aleksander Kwaśniewski, członek Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, powiedział: „Nasze społeczeństwo płaci wysoką cenę za prohibicję narkotykową. W 2021 roku zdajemy sobie sprawę, że paradygmat prohibicji i same narzędzia walki z narkotykami są przestarzałe, choć politycy w regionie EECA nadal całą winę zrzucają wyłącznie na użytkowników. Badanie potwierdziło, że kryminalizacja podważa wysiłki na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Podczas gdy koszty represji rosną, problemy z handlem narkotykami również tylko rosną”.

Zdaniem Michela Kazatchkine’a istnieją duże wątpliwości, czy w najbliższej przyszłości sytuacja na poziomie rządów krajowych w regionie EECA może się radykalnie zmienić. „Jednak proces dekryminalizacji może rozpocząć się jeszcze przed uchwaleniem prawa – na poziomie lokalnym. Na poziomie miast lub dzielnic. To już działa.”

***

Śledź aktualizacje na naszych TalkingDrugs Kanał telegramu w języku rosyjskim.

Poprzedni post
Inna pandemia
Następny post
Meksyk podejmuje kroki w celu zalegalizowania używania konopi indyjskich, co jest skromnym krokiem w kierunku deeskalacji wojny narkotykowej

Related content