Miejsca do konsumpcji narkotyków w Glasgow mogą ratować życie i oszczędzać pieniądze

Heroina przygotowywana do wstrzyknięcia (Źródło: Wikimedia)

Utworzenie miejsc do konsumpcji narkotyków (dalej ang. skrót DCR) w Glasgow oraz rozwinięcie leczenia wspomaganego heroinż (dalej ang. skrót HAT) może zredukowć szkody wyrządzone przez narkotyki i oszczędzić miastu pieniędzy w długim terminie, wdług największej brytyjskiej rady zdrowia.

W październiku 2016 wieloagencyjny komitet – z przedstawicielami służby zdrowia i policji – wstępnie zaaprobował powstanie DCR w Glasgow. DCR są ratującymi życie inicjatywami, które pozwalają osobom używajacym narkotyków do robienia tego w bezpiecznym środowisku przy użyciu sterylnego sprzętu i przy asyście personelu medycznego. Lokal ma mieć do 12 indywidualych jednostek do wstrzykiwania narkotyków, i może mieć “małe pomieszczenie do wdychania narkotyków”.

Jeżeli placówka nie ma pomieszczenia do wdychania, może być bardziej popularnie nazywana bezpiecznym/nadzorowanym pomieszczeniem do wstrzykiwania (ang. SIF), raczej niż DCR.

Bezpłatny i łatwo dostępny sterylny sprzęt oraz bezpieczne miejsca do wstrzykiwania narkotyków są pilnie potrzebymi redukującymi szkody inicjatywami dla Glasgow ponieważ miał tam ostantio miejsce drastyczny wzrost przypadków HIV wśród młodych ludzi, ktorzy wstrzykują narkytki w tym mieście,  według NHSGGC, największej jednostki slużby zdrowia w Wielkiej Brytanii.

DCR są w użyciu w regionach kontynentalnej Europy przez ponad 30 lat, ale Glasgow jest przeznaczone do bycia pierwszą tego typu placówką w Wielkiej Brytanii. Nie było ani jednego przypadku, aby ktokowiek umarł od przedawkowania w DCR.

Jako cześć tych planów redukujących szkody nowe uslugi leczenia wspomaganego heroiną (ang. HAT) są rownież planowane do wdrożenia razem z DCR. HAT polega na podawaniu farmaceutycznej jakości heroiny osobom, dla których alternaywne metody leczenia uzależnienia od narkotyków okazały się nieskuteczne. To zredukowałoby ryzyko dla osób używających, lub przedawkowywujących, zanieczyszczonych narkotyków, i pozwoliłoby unikąć potecjalnego niebezpieczeństwa kontaków z nielagalnym rynkiem dla dokonywania zakupu.

9 czerwca NHSGGC opublikowała dalsze szczegóły planów miasta, podając szacunkową ewaluację kosztów programu. “Całkowity koszt operacji” usług DCR i HAT, według zaktualizowanuch szacunków, będzie wynosić około 2.3 miliona funtów rocznie. 

Indywidualne pomieszczenia do używania narkotyków w kopenhadzkim DCR. Czy DCR w Glasgow będzie wygladać podobnie? (Źródło: Nanna W. Gotfredsen)

Po raporcie NHSGGC, BBC opublikowało artykuł zatytułowany “Wyszykowanie pomieszczeń dla narkomanów w Glasgow będzie kosztowalo więcej niż 2.3 miliona funtów rocznie”. Bezpośrednio zatytułowany artykuł nie przyczynia się do ułagodzenia żalów, które opinia publiczna może mieć odnośnie już i tak stygmatyzowanego tematu, i co ważniejsze, artykuł jest bez wątpliwości fałszywy: kwota 2.3 miliona funtów pokryje całkowite koszty operacyjne usług DCR i HAT, a nie tylko “wyszykowania pomieszczeń”. Ta kwota także nie bierze pod uwagę pieniędzy, które mogą być zaoszczędzone przez dostarcznie takich usług.

Kontrowersje, które taka stygmatyzacja i niedlokladne przedstawianie powoduje, są widoczne w sekcji komentarzy do niezliczonych artykułów opublikowanych online, które dyskutują to zagadnienie. Komentujący ostatni artykuł w GlasgowLive, dla przykładu, określają tą inicjatywę jako “absolutną degradację” i publicznie oskarżają NHS za domniemane “[posiadanie] pieniędzy na zbudowanie raju dla ćpunów”.

Pomimo takich negatywnych reakcyjnych odpowiedzi, wprowadzenie DCR and nowych usług HAT może tak naprawdę zaoszczędzić miastu pieniędzy, jeżeli wystarcząjaca liczba osób będzie ich używać.

Według 2009 raportu Oszacowanie skali i wpywu nielegalych rynków narkotyków w Szkocji opublikowanego przez szkocki rząd, “problem użytkownika narkotyków” w Szkocji kosztuje podatników średnio 31,438 funtów. W oparciu o tą liczbę, NHSGCC postuluje, że wprowadzenie nowej usługi HAT może zaoszczędzić ponad 940,000 funtów publicznych pieniędzy przez dostarczenie opieki dla tylko 30 osób, które z sukcesem zaangażują się w leczenie.

Zważywszy, że w Glasgow znajduje się szacunkowo 500 osób, które publicznie wstrzykują narkotyki, kwota zaoszczędzonych pieniędzy może wiec wzrosnąć znacznie ponad 940,000 funtów, jeżeli planowane usługi HAT bedą szeroko i pomyślnie wdrożone.

Dodatkowo, raport opisuje, pieniądze mogą być zaoszczędzone, ponieważ osoby z problematycznym użyciem narkotyków są mniej oczekiwane, że popelnią inne przestępstwa, jeżeli są leczone. W oparciu o raport, “problem narkomanów nie w leczeniu” kosztuje wymiar sprawiedliwości 12,713 funtow na osobę , w porównaniu do 1,536 funtów dla tych, którzy są w leczniu od ponad roku.

Susanne Millar z Komitetu Zdrowia i Opieki Społecznej w Glasgow potwierdza, że dowody są po stronie tych, którzy popierają takie kroki redukcji szkód.

 “Te propozycje są poparte przez dowody wskazujące, że [DCR] nie tylko poprawiają wyniki zdrowotne osób, które wstrzykują narkotyki, ale także są bardzo efetywne jeżeli chodzi o koszt i przyczyniają się do oszczędności dla usług zdrowia i opieki społecznej”, powiedziała.

Jak TalkingDrugs doniosło w listopadzie, DCR mogą na liczne inne sposoby poprawić zdrowie publiczne i bezpieczeństwo, nawet dla tych osób, które nie używają narkotyków.

DCR znacznie zredukowałoby ilość igieł, które są niebezpiecznie porzucane na ulicach miasta, byłoby więcej czasu w nadwyrężonych usługach zdrowia i policji, aby skupić się na poważnych wypadkach, i – może najważniejsze – DCR może pomóc zmarginalizowanym osobom zintegrować się z resztą społeczeństwa poprzez zaangażowanie w usługi, w ten sposób wzmacniając społeczeństwo jako całość.

Podczas gdy prawo już pozwala na dostarczanie HAT, idea DCR jest obecnie prawnie nie poparta, ponieważ posiadanie kupionej na ulicy heroiny jest nielegalne zgodnie z Aktem Nadużycia Narkotyków 1971. NHSGGC mówi, że “praca jest ciągła w odniesieniu do zabezpieczenia wyjątku od Lorda Adwokata” – głównego publicznego prokuratora w Szkocji.

Raport proponujący specyficzne miejsce dla DCR, jak ronwież bardziej dokładne kwoty wydatków, będzie przedstawiony21 czerwca przez NHSGGC do Połączonej Komisji Intergracji Miasta w Glasgow. Po tym czas na wdrożenie DCR i HAT będzie bardziej wiadomy.