Nowe sklepy z dopalaczami

“Obecnie coraz częściej nielegalnie wprowadza się "do obrotu" substancje o nieznanym działaniu, nieokreślonej toksyczności i czystości chemicznej. Wiele mieszanek może mieć nieprzewidywalne skutki, a nawet prowadzić do zgonu” przestrzega farmakolog prof. Krystyna Gołembiowska z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w wywiadzie w Gazeta.pl z 26.03.2013.

Agnieszka Sieniawska - prawniczka programu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, przewodnicząca PSPN, wzięła udział w programie (10 kwietnia 2013) "Pytanie na śniadanie" TVP1 i zabrała głos w sprawie powstawania nowych sklepów z dopalaczami. Polecamy uwadze materiał z nagrania : TUTAJ Stanowisko Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej w sprawie dopalaczy jednoznacznie upatruje przyczyn powstania zjawiska o tak dużym natężeniu z powodu niezwykle (na skalę europejską) restrykcyjnego prawa narkotykowego. Pokłosiem nieskutecznej polityki narkotykowej jest ogromny popyt na dopalacze w Polsce. Zjawiska dopalaczy nie można rozpatrywać w oderwaniu od polityki narkotykowej danego państwa, gdyż istnieje pewna zależność - im bardziej liberalna polityka narkotykowa, tym mniejszy popyt na nowe i nieprzebadane substancje takie, jak
dopalacze.

Za http://politykanarkotykowa.pl