Oregon zredukuje kary za posiadanie metamfetaminy, heroiny oraz MDMA

Źródło: WIkimedia

Kary za posiadanie narkotyków w amerykańskim stanie Oregon będą znacznie zredukowane, gdyż legislatorzy stanu zaaprobowali dwie uchwały skupiające się na reformie prawa karnego.

We czwartek 6 lipca Senat Oregonu zaakceptował uchwałę 2355 (HB-2355) oraz uchwałę 3078 (HB-3078), które zostały jeden dzień wcześniej zaaprobowane przez Izbę Reprezentantów.

Pośród jej warunków, HB-2355 redukuje karę za przestępstwa sklasyfikowane jako nielegalne posiadanie kontrolowanych substancji z kategorii Listy I i Lisy II do maksimum jednego roku więzienia, lub $6,250 grzywny, lub obydwu. Sprzedawanie narkotyków oraz posiadanie narkotyków z intencją sprzedaży jest dalej uważane za zbrodnię.

Do tej pory, posiadanie narkotyków z Lisy I – takich jak MDMA czy heroiny, oraz z Listy II – takich jak metamfetaminy i kokainy, uważane było za zbrodnię. Te przestępstwa były karane w pierwszym przypadku do 10 lat więzienia, w drugim do 5. HB-2355 zmienia definicję tych przestępstw na występki.

HB-2355 także ustanowi “edukacyjny program [aby zredukować] karanie na podstawie pochodzenia ... przez policjantów i policjantów w rezerwie”. Ustawodawstwo definiuje karanie na podstawie pochodzenia jako „stawianie za cel jednostki przez oddział policji lub policjanta, na podstawie podejrzenia, że jednostka naruszyła ustawę prawa, i to jedynie w oparciu o wiek jednostki, lub postrzegany wiek, rasę, pochodzenie etniczne, kolor skóry, pochodzenie narodowe, język, płeć, tożsamość płci, preferencje seksualne, powiązania polityczne, religię, bezdomność lub upośledzenie, chyba że oddział lub policjant działają na podstawie opisu podejrzanego lub informacji związanej ze zidentyfikowanym lub domniemanym naruszeniem prawa”.

Kimberly McCullough, Dyrektor Ustawodawsta oregońskiego wydziału Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskiej (ACLU), pochwaliła HB-2355 za pomoc, aby “skierować Oregon w kierunku traktowania narkotyków jako zagadnienia publicznego zdrowia oraz [zredukowania] ciężkich drugorzędnych konsekwencji kar za posiadanie narkotyków”. McCullough powitała zwłaszcza odwołanie ustawodawstwa do karania za pochodzienie, zauważając, że ta praktyka jest „oparta na fałszywych założeniach, insynuowanych uprzedzeniach, oraz szeroko przyjętych stereotypach”.

HB-3078, również znany jako Akt Bezpieczeństwa i Oszczędności, nie reformuje bezpośrednio ustawodawstwa narkotykowego, ale redukuje kary za przestępstwa związane z problemtycznym użyciem narkotyków, dokładnie za małe przestępstwa materialne. Najpierw prawo „redukuje domniemane skazania oraz eliminuje obowiązkowe skazania za niektóre przestępstwa materialne, kiedy oskarżony był już skazany za poprzednie przestępstwa materialne”. Dalej „zwiększa liczbę poprzednich przestępstw materialnych wymaganych do wydania domniemanego skazania [oraz] eliminuje pewne przestępstwa, które mogłby być użyte za poprzednie skazania”.

ACLU poparła również HB-3078, którą Kimberly McCullough opisała  jako “sprytną sprawiedliwość” i “rozwiązanie redukujące szkody”. „Nadmierne skazywanie [za] narkotyki i wykroczenia materialne”, powiedziała, „ wyolbrzymia nierówności rasowe w naszym systemie prawnym, zwiększa przeludnienie więzień, koszty dla podatników, oraz krzywdzi nasze rodziny i społeczności”.

Senator Jackie Winter, główna popleczniczka obydwu ustaw, oraz najdłużej służaca kobieta pochodzenia afroamerkańskiego w Senacie Oregonu, podkreśliła powiązanie pomiędzy rasą oraz wdrożeniem karnego prawa narkotykowego. „ Mamy doświalczalne dowody, że są pewne rzeczy, które podążają za rasą. Nie lubimy patrzeć na nierówności w naszym systemie więziennym”, powiedziała, według Codziennego Gościa. „To jest zinstytucjonalizowany rasizm. Możemy udawać, że nie isntnieje, ale on instnieje”.

Doprawdy, tak jak Liga d/s Polityki Narkotykowej opublikowała, czarnoskóre i latynoskie osoby mają większe prawdopodobieństwo niż osoby białoskóre, aby być oskarżane i więzione za przestępstwa narkotykowe w Stanach Zjednoczonych, pomimo że wszystkie trzy grupy używają i sprzedają narkytki w porównywalnym stopniu.

Wdrożenia HB-2355 oraz HB-3078 mają być znaczącymi postępującymi krokami do odczynienia dysryminujących szkód w wojnie narkotykowej. Przed staniem się prawem, obydwie ustawy muszą być podpisane przez gubernatora Oregonu Kate Brown – oczekiwane jest, że uczyni to ona wkrótce.