Petycja do marszałka sejmu

Szanowni Państwo

Polska Sieć Polityki Narkotykowej jest grupą specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków. Prawie 3 lata temu postanowiliśmy działać wspólnie, powołując inicjatywę obywatelską. W naszej organizacji zrzeszeni są terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działamy na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

11 lat temu nasz rząd wprowadził nieracjonalne prawo narkotykowe. Prawo to łamie życiorysy młodych ludzi, pochłania ogromne pieniądze z budżetu państwa oraz nie oferuje odpowiedniej oferty leczniczej. Stąd też nasze dwa podstawowe cele Sieci to zmiana tego prawa, prawa które obecnie nakazuje każdego (tak uzależnionego, jak okazjonalnego użytkownika narkotyków) karać karą wiezienia do lat 3 za posiadanie jakiejkolwiek ilość narkotyków (co oznacza, że każdego traktuje jak przestępcę); drugi – zwiększenie dostępności do leczenia substytucyjnego (w Polsce nadal tylko 7% osób potrzebujących może korzystać z tej terapii).

Zmiana polskiej ustawy jest kluczową kwestią, która wpłynie na zmianę systemu leczenia jak i systemu prawnego, dlatego ośmielamy się przesłać Państwu nasz list adresowany do Marszałka Sejmu, z prośbą o poparcie naszych postulatów oraz wpłynięcie na decyzję dotyczącą planowanej nowelizacji ustawy.

Gotowa, znowelizowana ustawa od roku czeka w sejmie na podjęcie nad nią prac.

Mamy nadzieję, iż Państwa organizacja wesprze nas i podpisze apel lub potwierdzi swój podpis, złożony podczas Konferencji 1-2 grudnia 2010 w hotelu Marriott,
W załączeniu, list

Swoje poparcie proszę nadsyłać na adres:
podpiszlistdomarszalka@politykanarkotykowa.pl

w tytule maila "List do Marszałka"

W treści umieścić:
1. imię
2. nazwisko
3. organizacja
4. adres e mail kontaktowy