Skala narkomanii w Polsce

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii opublikowała właśnie raport na rok 2010, o stanie problemu narkotykowego w Europie.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii stworzyło z tej okazji prezentacją pt. "Epidemiologia  narkotyków i narkomanii w Polsce". Na podstawie tych dwóch dokumentów możemy porównać skalę zjawiska w Polsce, na tle Europy.

Heroina i dożylne zażywanie narkotyków:

Według Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Polsce działa 85 ośrodków leczenia stacjonarnego, które obsługują 12 000 osób.

Istnieją także 23 programy metadonowe, z których korzysta prawie 2000 pacjentów, oraz 13 programów wymiany igieł i strzykawek mających pod opieką 3000 osób.

Dane te zadziwiają, gdyż według nich do terapii substytucyjnej ma w Polsce dostęp ponad 15% pacjentów- wcześniejsze raporty mówiły, że jest to około 3-4%.

KBdsPN szacuje, że w Polsce heroiny używa 20 000 - 27 000 osób. A tendencja zażywania jej jest spadkowa (coraz mniej osób ją zażywa)

Kokaina i amfetamina:

Rozpowszechnienie kokainy nadal jest w Polsce niewielkie, w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Szacuje się, że tylko 1% Polaków spróbował kokainy (w Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi 10%).

Wysoki pozostaje jednak odsetek osób używających amfetaminy (9% młodzieży w wieku 18-19 lat). W ubiegłym roku służby mundurowe skonfiskowały 422 kilogramy kokainy oraz rozbiły 8 laboratoriów ją produkujących.

Raport podkreśla także, że według badań ESPAD, w mniemaniu młodzieży amfetamina jest mniej dostępna niż kiedyś.

Marihuana:

Co trzeci nastolatek w wieku 18-19 lat próbował w swoim życiu marihuany (dane z roku 2008), co oznacza, że osiągneliśmy średnią europejską w tej dziedzinie.

Według KBdsPN odnotowywujemy tendencję spadkową w tej kwestii, co jest zastanawiające, jako że poprzednie badania publikowane przez KBdsPN twierdziły, że marihuanę pali w Polsce 15-20% młodzież.

Do palenia marihuany  przyznaje się 5% dorosłych Polaków.

W ubiegłym roku Policja przejęła 883 kg. marihuany i wykryła 422 jej plantacje (jako "plantację" uważa się również hodowlę 1-2 krzakow na własny użytek).

Wzrosła liczba przestępstw związanych z konopiami indyjskimi: z 35 925 w roku 2008 do 45 756 w roku 2009 (czyli prawie o 30%). Warto przypomnieć, że według badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych w 2008 roku olbrzymia większość tych spraw to sprawy dotyczące posiadania niewielkich ilości na własny użytek.

Dopalacze:

Publikacja porusza również bardzo popularny ostatnio temat dopalaczy. Według KBdsPN próbowało ich 5,9% dorosłych Polaków- więcej niż marihuany, której próbowało 5,3%.

Można zastanawiać się, czy faktycznie dopalacze stały się w Polsce tak popularne, czy też może Polacy chętniej przyznają się do ich zażywania, gdyż nie grożą za to sankcje karne, jak za inne narkotyki.

 

Prezentacja KBdsPN zakończona jest optymistycznym podsumowaniem, mówiącym o udanych kampaniach profilaktycznych, wzroście dostępu do leczenia i wzroście aktywności działań policji i inspekcji sanitarnej.

KBdsPN stwierdza również, że należy zwiększyć dostępność do programów Redukcji Szkód.

 

Pełne dane można znaleźć na stronach Krajowego Biura ds. Przeciwidzałania Narkomanii i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii EMCDDA