Szkocja może mieć teraz najwyższy w UE odsetek zgonów spowodowanych narkotykami

Źródło: Wikimedia

Zgony w Szkocji spowodowane narkotykami osiągnęły najwiekszą dotąd odnotowaną liczbę, a odsetek tych zgnów może być teraz najwyższy w UE. To podkreśla pilną potrzebę podjęcia kroków redukujących szkody, takich jak utworzenie bezpiecznych lokali do konsumpcji narkotyków.

Dane opublikowane 15 sierpnia przez Oficjalne Źródła Szkocji sugerują,  że Szkocja ma teraz największy odsetek zgonów spowodowanych narkotykami wśród krajów Unii Eurpejskiej. W całej Szkocji, raport mówi, było 160 zgonów spowodowanych narkotkami na jeden milion osób w 2016 roku. To w porównaniu z szacowanymi 65.8 zgonami na milion w Anglii i Walii, i europejską średnią 20.3 na milion. Europejskie Centrum to Monitorowania Narkotyków i Uzależnienia od Narkotyków szacjue, że krajem UE z podobnym odsetkiem zgonów wywołanych narkotykami jest Estonia, z 102 takich zgonów na milion dorosłych.

Zgony spowodowane narkotykami w Szkocji wzrastają w bezprecedensowym tempie; liczba wzrosła o 23 procent pomiędzy 2015 i 2016 rokiem, osiągając 867 – najwyższą liczbę kiedykolwiek odnotowaną. Ponad 54 procent tych zgonów zwiazanych było z użyciem heroiny lub morfiny.

Podczas gdy doszło do wzrostu zgonów spowodowanych narkotykami wśród wiekszości grup wiekowych, wzrost jest szczególnie widoczny wśród starszej populacji. Pomiędzy 2000 i 2016 rokiem, takie zgony pośród osób w wieku 45-54 lat wzrosły z 16 do 213, a liczba ta dla osób pomiedzy 55-64 wzrosła z 3 do 66. Średni wiek dla zgonów spowodowanych narkotykami w Szkocji ciągle wzrasta od ponad 20 lat; z 28 w 1996, do 34 w 2006, do 41 w 2016.

Ta starsza grupa, nazwana „genracją Trainspotting”, umiera w większych liczbach bez znaczącej uwagi mediów czy polityków odnośnie tych zgonów. Niamh Eastwood, dyrektor naczelny „Release”, centrum ekspertyzy o narkotykach i prawach o narkotykach, przedstawia że, „jeżeli 40 letni mężczyzna, który  żyje w biedzie i nędzy, umrze, to nie będzie to w wiadomościach. Ta grupa jest niesamowicie marginalizowana i jej zgony wydają się nie przyciągać uwagi”.

Żeby zredukować wzrastające zgony wśród osób, które używają heronę i morfinę, zwłaszcza wśród zmarginalizowanych grup, lokale bezpiecznej konsumpci narkotyków (DCR)  mają być założone w Glasgow. DSR ratują życie przez zapewnienie, że osoby, które używają narkotyków, robią to w obecności medycznego personelu, który może dostarczyć sterylnego ekwipunku do wstrzykiwania, oferuje redukujące straty porady, i – kiedy potrzeba – podaje naloxone, antidotum na przedawkowanie. Nie ma ani jednego przypadku, aby ktokolwiek umarł od przedawkowania narkotyków w jakimkolwiek DCR na świecie.

DCR są również korzystne dla osób, które nie używają narkotyków, ponieważ redukują one odpadki narkotykowe na ulicach, redukują rozprzestrzenianie chorób takich jak HIV, dają szerszy dostęp do usług pogotowia, oraz pozwalają policji skoncentrować się na poważnych przestępstwach.

Lokalizacja pierszego DCR dla Szkocji w Glasgow nie jest przypadkiem. Okręg Greater Glasgow i Clyde ma największą liczbę zgonów spowodowanych narkotykami spośród innych okręgów w Szkocji, nieszczególne wyróżnienie stale utrzymane przez ostanią dekadę. Podczas gdy okrąg ten ma najwyższą populację w porównaniu z każdym innym w Szkocji, to nie jest przyczyna; ma on również największy stopień zgonów spowodowanych narkotykami – z 170 takimi zgonami na jeden milion ludności pomiędzy 2012 i 2016 rokiem.

Przeważająca większość zgonów spowodowanych narkotykami w Glasgow, 225 z wszystkich 257, spowodowana była użyciem opioidów – gdzie 195 zwiazanych było z heroiną, morfiną, metadonem, oraz buprenofiną. To dalej ilustruje jak ważne jest powstanie DCR w tym mieście, a także zapotrzebowanie na więcej takich placówek w całej Szkocji.

Gdy Anglia i Walia przechodzą przez kryzys służby zdrowia w odniesieniu do zgonów spowodowanych narkotykami, sytuacja w Szkocji jest znacząco gorsza. Nadchodzące wprowadzenie DCR w Glasgow złagodzi szkody, które narkotyki – a zwłaszcza opioidy – mogą stwarzać, ale szersza forma kroków redukujących szkody musi być wprowadzona. W dodatku, sytuacja jest pogarszana przez ciągłą kryminalizację osób, które używają narkotyków, ponieważ zwiazane z tym piętno zniechęca ludzi do szukania pomocy lub porady.

Władze w Szkocji, oraz gdzie indziej w Wielkiej Brytanii, mogą skorzystać z rozważenia rozwiązania w Portugalii. Portugalia, która zdekryminalizowała posiadanie wszystkich narkotyków w 2001, ma poziom zgonów wywołanych narkotykami 5.8 – jeden z najniższych w Europie.