THC w konopiach w Holandii

Jako, że dyskusja na temat legalizacji produkcji konopi została ostatnio ponownie podniesiona przez lokalne rady w Holandii, holenderski rząd ujawnił plany traktowania konopi w sposób bardziej represyjny: Minister sprawiedliwości Ivo Opstelten i wiceminister zdrowia Martin van Plan Rijn oświadczyli, że chcą aby konopie z więcej niż 15% THC (psychoaktywny związek w konopiach indyjskich, który jako jeden z kilku odpowiada za efekty psychoaktywne) były zaklasyfikowane jako twardy narkotyk, obok heroiny i kokainy.

Średnia zawartość THC w konopi sprzedawanej w Holandii znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat. Marihuana sprzedawana w Holandii w 2012 roku zawierała średnio od 15 do 17% THC.
Rząd twierdzi, że ta sytuacja musi być rozwiązana z powodu problemów zdrowotnych: wyższe poziom zawartości THC w konopi doprowadzi do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Ten kontrowersyjny projekt doprowadził do kilkumiesięcznej ogólnokrajowej dyskusji w Holandii. Jego przeciwnicy, a wśród nich oczywiście właściciele kawiarni, w których legalnie można kupic konopie, podkreślają wady projektu: będzie to bardzo trudne do zastosowania w praktyce, i może spowodować wyrzucenie konsumentów miękkich narkotyków z kawiarni na ulice, niszcząc tym samym pozytywne aspekty prawa holenderskiego.

Trimbos, holenderski instytut zdrowia psychicznego i uzależnień, prowadzi badania nad poziomem THC w marihuanie sprzedawanej w kawiarniach w Holandii od ponad 10 lat. Jego raport z 2012 roku[1] podkreśla, że po wzroście zawartości THC pomiędzy 1999 i 2004 r., nastąpiła jego stabilizacja na poziomie około 17% zawartości THC w konopiach indyjskich. Marihuana najczęściej używana w Holandii ma dziś taką samą zawartość THC jak w innych krajach europejskich.

Raport ten podkreśla, że literatura naukowa wykazuje związek między zawartością THC i ryzykiem szkód psychicznych ale nie określa szczegółowo pułapu, powyżej którego zażycie produktu staje się bardziej niebezpieczne. Co ciekawe, raport podkreśla, że inne czynne związki marihuany wpływają na ryzyko w konsumpcji konopi: niektóre dowody wskazują, że kannabidiol CBD,organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, może zmniejszyć negatywne skutki THC dla zdrowia. Zatem stosunek CBD / THC wydaje się bardziej odpowiednie do oceny ryzyka związanego z zażywaniem konopi, a nie wyłącznie zawartość THC. W związku z tym, holenderski plan wydaje się być błędnym.

University College London (UCL) przeprowadził w 2008 roku badania, które wykazały, że palenie marihuany ze znaczną zawartością THC spowodowało o wiele więcej problemów zdrowotnych niż palenie marihuany z THC i CBD. Substancja CBD działa jak ochrona przed negatywnymi objawami wywołanymi przez THC. W praktyce te dwie substancje mają różne i zupełnie przeciwny wpływ na organizm: THC może generować paranoidalne i urojeniowe objawy, podczas gdy CBD równoważy je. (więcej o tym można przeczytać tutaj)

Holenderski rząd jest oskarżany o ślepotę i upór, podtrzymując twardo ideę ograniczenia poziomu THC do 15%, mimo wszystkich kontrargumentów. Można łatwo zrozumieć, dlaczego ta dyskusja jest tak gorąca : ta nikła 2 procentowa różnica pomiędzy obecną zawartością THC i przyszłego limitu prawnego będzie generować wielkie problemy społeczne i gospodarcze, bez wpływu na problemy zdrowotne. Skupienie się na stosunku THC / CBD wydaje się znacznie lepszym pomysłem niż naleganie na skoncentrowanie reformy tylko na THC.

1-THC-concentraties in wiet, nederwieten hasj in Nederlands coffeeshops, Raymond Niesink, Sander Rigter, trimbos Instituut, 2011-2012 http://www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel/alcohol-en-drugs/af/~/media/files/inkijkexemplaren/af1148%20thc%20concentraties%202012_web.ashx