Włoski sukces w opartym o społeczność podejściu do Naloxonu

(Źródło: Wikimedia)

Dostarczanie Naloxonu przez oparte o społeczność usługi redukowania strat, jak to ma miejsce we Włoszech, jest bardzo ważne dla zmniejszenia szkód wywołanych przez opioidowe narkotyki, jak sugeruje raport.

Naloxon jest lekiem, który blokuje efekty opioidów i jest często określany jako “antidotum na przedawkowanie”. Jest to ratujący życie lek, i znajduje się na Liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia, „najskuteczniejszych, bezpiecznych i wydajnych” leków, jakie służba zdrowia powinna dostarczać.

Naloxon jest dostępny we włoskich aptekach bez recepty od roku 1996, a był ogólnie dostarczany przez usługi redukowania strat we Włoszech od tak dawna jak rok 1991. Ta ostatnio wymieniona dostępność, jak sugeruje niedawny raport, jest kluczem do zredukowania potencjalnych strat wywołanych przez opioidy. Raport „Zapobieganie zgonom spowodowanym przez opioidowe przedawkowanie” (PDF) został ostatnio opublikoway przez Forum Droghe, włoskie stowarzyszenie osób i organizacji zaangażowanych w reformę polityki narkotykowej i redukci strat. Raport demonstruje, że oparte o społeczność usługi redukowania strat, raczej niż apteki, są we Włoszech najbardziej skuteczne w dostarczaniu Naloxonu w ręce osób i grup, ktróre go potrzebują.

Pomimo że jest wymagane, aby włoskie apteki miały w zaopatrzeniu Naloxon, „ apteki we Włoszech nie mają znaczącej roli w modelu [gdzie Naloxon jes wydawany do domu]”, stwierdza raport. To jest najmocniej zademonstrowane w opiniach osób, które używają narkotyków.

Badacze Forum Droghe przesłuchali 204 osoby z całych Włoszech, które utrzymują, że “ użyły opiatów przynajmniej dziesięć razy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy”. Spośród tych wszystkich przesłuchanych tylko jedna osoba przyznała się do „kupowania Naloxonu w aptece jako jej normalnego zwyczaju”, kiedy tylko cztery wyznały, że zdarzyło im się kupić naloxon w aptece. Dla przeciwstawienia, 84 procent przesłuchanych przyznało, że ich regularnym źródłem Naloxonu są lokalne usługi redukowania strat.

Przyczyną tej różnicy może być to, że ze zdobyciem Naloxonu w aptece związany jest koszt, około trzy i pół funta za fiolkę, kiedy usługi redukowania strat dostarczają ten lek za darmo. Forum Droghe rekomenduje, aby włoskie władze zniosły tę apteczną opłatę.

Może badziej znaczące jest doświadczenie osób, które pytają o Naloxon po wejściu do apteki. Według raportu, osoby, które używają narkotyków często czują się „obiektem braku zaufania, piętna i wyobcowania”, kiedy rozmawiają z farmaceutami.

Według jednej z przesłuchanych osób, aptekarze “ nie chcą przychądzących narkomanów i nie wydadzą  ci [Naloxonu] lub powiedzą, że go nie mają ... tak czy inaczej, wiele osób nawet nie wie o tym [że apteki dostarczają Naloxon].

Raport utrzymuje, że we włoskiej służbie zdrowia leży ryzyko uproszczonej wizji używania narkotyków, która wystarczjąco nie bierze pod uwagę takich socjalych i kulturowych apektów tego zagadnienia.

To tutaj oparte o społeczność usługi redukowania strat odgrywają tak bardzo potrzebną role. Te usługi traktują swoich klientów jako osoby, których komptencje mogą zostać rozwinęte, jak raport mówi, podczas gdy równocześnie promują „zaufanie w siebie, odpowiedzialność i edukację społeczną”. To ta promocja edukacji i zdrowia, raczej niż abstynencji, jest znacząca w efektywnej strategii redukowania szkód.

Forum Droghe znalazło, że w 90 procentach sytuacji, gdzie Naloxon był rozprowadzony przez usługi redukowania szkód, działo się to podczas indiwidualncyh sesji. Dostarczenie leku było połączone z informacją o metodzie użycia, ilości, którą należy użyć, a także z innymi poradami – takimi jak znaczeniem zadzwonienia po pogotowie, oraz zapewnieniem, aby nigdy nie używać opioidu gdy jest się samemu.

Dostarczanie takich informacji jest kluczowe dla zachęcenia do bezpieczniejszego zachowania i zredukowania prawdopodobieństwa śmiertelnego przedawkowania.

Podczas gdy znaczenie wydawanego w aptekach bez recepty Naloxonu nie powinno być minimalizowane, włoskie doświadzenie wskazuje, że oparte o społeczność usługi redukowania strat są kluczowe. Wydaje się, że takie usługi powinny być wprowadzone we wszystkich krajach i okręgach, które usiłują zredukować przedawkowania związane z opioidami.

Podsumowanie tego raportu powinno również służyć do poinformowania o dostarczaniu Naloxonu w aptekach; te miejsca nie powinny być uważane jedynie za punkt sprzedaży, ale raczej za ważny punkt interakcji w kompletnym i holistycznym systemie zdrowia i socjalej edukacji.