W Norwegii ruszy program leczenia z użyciem heroiny

Chlorowodorek diamorfiny, potocznie zwany heroiną

Chlorowodorek diamorfiny, potocznie zwany heroiną (Źródło: Wikimedia)

Przed końcem 2020 roku, Norwegia wprowadzi pilotażowy program leczenia z udziałem heroiny (HAT). Inicjatywa ma poprawić los obywateli borykających się z uzależnieniem.

HAT jest skierowany do osób, w przypadku których alternatywne metody leczenia, takie jak metadon, okażą się nieskuteczne. Dawkowanie i aplikacja narkotyku będą odbywać się w warunkach klinicznych. Substancję otrzyma około 400 pacjentów, dokładne liczby zostaną jednak podane przez władze państwa po ustaleniu strategii. Przydział heroiny ma być nadzorowany przez profesjonalny personel medyczny, który w razie przedawkowania leku przez chorego będzie mógł podjąć odpowiednie kroki.

Zarówno wystawianie recept, jak i podawanie chlorowodorku diamorfiny, będzie odbywać się w bezpiecznych warunkach. W rezultacie osoby uzależnione nie sięgną już po heroinę z nielegalnego źródła, która może zawierać domieszki szkodliwych substancji, takich jak silnie działający opioid fentanyl.

Nawiązując do programu HAT w poście na Facebooku, minister zdrowia Bent Høie stwierdził: „Mamy nadzieję, że program pozwoli nam odkryć nowe metody wsparcia [...] oraz poprawy jakości życia osób [uzależnionych od heroiny], [...] w szczególności tych, którzy pozostają poza naszym zasięgiem oraz tych, którym nie pomogły dotychczasowe programy.”

W Norwegii, wskaźnik umieralności na skutek przedawkowania narkotyków wśród osób dorosłych jest jednym z najwyższym w całej Europie. W 2015 roku, w kraju zanotowano 81.23 zgonów na milion mieszkańców. Europejska średnia wyniosła wtedy zaledwie 21.8 zgonów.

HAT funkcjonuje w różnych częściach Europy od wielu lat. Podobne programy są już stosowane – w niektórych wypadkach w okrojonej formie – w Danii, Niemczech, Luksemburgu, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Istnieją wyraźne dowody na to, że kompetentnie użyty HAT może nie tylko obniżyć wskaźnik zgonów wskutek przedawkowania, ale także zredukować koszty społeczne szkód związanych z narkotykami i zmniejszyć zasięgi nielegalnego rynku.

Po wdrożeniu projektu w życie, władze Norwegii będą mogły wykorzystać pozyskane fundusze na dalszy rozwój usług dla osób uzależnionych, chociażby poprzez włączenie do programu więcej niż domyślne 400 osób.

Pozytywne skutki wdrożenia HAT są najbardziej widoczne w Szwajcarii, która została pionierem programu w latach 90. W największym mieście, Zurychu, zanotowano znaczny wzrost w liczbie mieszkańców zażywających heroiny: z 3000 osób w 1975 r. do 30000 w 1992 r. W 1994 r., w Zurychu zaczęto przepisywać heroinę długoletnim użytkownikom opiatów, na których nie podziałały inne substancje. Jak donosi PRI, korzystne efekty były zauważalne już po roku - do sukcesu przyczyniła się również policja, która w celu pomocy uzależnionym obywatelom podjęła współpracę ze służbami socjalnymi i medycznymi.

Jak twierdzi Thilo Beck, szef wydziału psychiatrii na Arud Center for Addiction Medicine w Zurychu, na obecną chwilę „w Szwajcarii nie przybywa niemal żadnych użytkowników heroiny.”

Jak widać na przykładzie powyższych krajów, norweska kampania ma szansę zakończyć się sukcesem, o ile zostanie wdrożona w odpowiedni sposób. Program może przede wszystkim przyczynić się do zmniejszenia liczby zgonów związanych z zażyciem narkotyku.