Wojny na naszych ulicach

Czy naprawdę chcemy wojen na uliczkach przedmieść, wojen, w których oficerowie policji muszą być raczej żołnierzami na froncie walki, zamiast zajmować się sprawami, które nas najbardziej dotyczą?