SKYDDA DIG MOT CORONAVIRUSET

 

Det internationella nätverket INPUD (International Network of People who Use Drugs) har tagit fram tolv viktiga tips för dig som använder droger under den nuvarande corona-viruspandemin.

 1. DELA INTE verktyg, pipor, jointar, inhaleringsrör, etc.
 2. HAR DU PENGAR, se till att införskaffa den drog du använder som räcker ett tag ifall du inte kan gå ut framöver.
 3. Om du deltar i ett LARO-program och har andra tillstånd som gör dig sårbar för infektioner, fråga din läkare om att få en längre LARO-dos utskrivet som räcker ett tag.
 4. Om du har ett opiatberoende, var förberedd på att du kanske måste ta dig igenom ett ofrivilligt abstinenstillstånd. Se till att du har mat, vätska och mediciner hemma. 
 5. LAGRA UPP på injektionsutrustning.
 6. Använd alkoholbaserad rengöring (minst 60%) på de förpackningar som drogerna levereras i när du kommit hem.
 7. UNDVIK så gott det går att stoppa påsar och förpackningar med droger inuti kroppen (slida, mun och anus).
 8. TVÄTTA HÄNDERNA efter att du varit i kontakt med andra människor i minst 20 sekunder.
 9. FÖRBERED dina droger själv och hantera ingen annans.
 10. Om du visar symptom på smitta, undvik att åka till din klinik, utan kontakta dem via telefon.
 11. FÖRBERED dig på att sprututbyten och behandlingsprogram kan stängas ner under en viss tid.
 12. KOM IHÅG att människor med nedsatt immunförsvar, lungsjukdom och andra tillstånd har större risk att smittas av COVID19 och du hjälper dem bäst att hålla sig friska genom att du håller dig själv frisk.