ความลึกลับของเฮโรอีนในอินเดีย

จะเห็นได้ว่าอินเดียใน10ปีที่ผ่านมาการปลูกฝิ่นเถื่อนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่านี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการเพาะปลูกทั่วโลที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าตกใจ การเปลี่ยนแปลงถูกทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อินเดียไม่ได้ถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในการรายงานเกี่ยวกับยาเสพติดโลกของ สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ(UNODC) เมื่อปี 2010 แม้ตัวเลขปัจจุบันจะแสดงว่าอินเดียคู่ควรกับปากีสถานในแง่ของการปลูกฝิ่น ตัวเลขของอินเดียยืนยันว่าในช่วงสามปีหลังนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่เพาะปลูกฝิ่นเถื่อนมีเพิ่มขึ้นจาก 737 ล้านตารางเมตร เป็น3,084 ล้านตารางเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขของอัฟกานิสถานที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 100,000ล้านตารางเมตร นี้อาจดูเหมือนเล็กๆ

อย่างไรก็ตามจำนวนของพื้นที่ในประเทศอินเดียมีการเพาะปลูกนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในซุ้มใหญ่ข้ามทางตอนเหนือของประเทศ ศักยภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างมากต่อไป ในความมหาศาลที่มีการควบคุมเล็กๆบนพื้นที่สูงของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นบริเวณที่ห่างจากถนน ตำรวจ และตาที่สอดรู้สอดเห็น และเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ง่ายแก่การเพาะปลูกมากกว่าในอัฟกานิสถาน

ตัวเลขชาวอินเดียที่มีอยู่เป็นตัวเลขที่มากน่าจะมีมากมายภายใต้ประมาณการ หัวหน้าของดิฉันเล่าว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปHimachal Pradeshที่ซึ่งเป็นรัฐภูเขาขนาดเล็กในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ตามการบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการของสื่ออินเดีย กล่าวว่าการผลิตฝิ่นเถื่อนยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจชนบทในหลายพื้นที่อยู่ หัวหน้าดิฉันยังเล่าต่อว่า มีเกษตรกรคนหนึ่งบอกท่านว่าเศรษฐกิจของSainjหมู่บ้านหุบเขาใกล้เมืองMandiได้พึ่งพาการเพาะปลูกดอกฝิ่นมานานแล้ว แม้ในความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้น ในหมู่บ้านหุบเขาKullu เกษตรกรจำนวนมากก็ยังปลูกทั้งทั้งฝิ่นและกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่

ประเทศอินเดียที่ซึ่งเป็นประเทศที่เปรียบเหมือนมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จุคนยากจนที่สุดในโลกไว้ โอกาสทางอาชญากรรมและทางเศรษฐกิจของการปลูกฝิ่นเป็นแรงผลักดันในสังคมคนยากจนในชนบทที่ซึ่งมีมากขึ้นและถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลังในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนี้

บางทีเราอาจจะต้องมองย้อนกลับไปที่อัฟกานิสถานถึงจะเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศอินเดียอีก ในความพยายามของUNODCในการขัดขวางการผลิตเฮโรอีนในอัฟกานิสถานได้พยายามที่จะเพิ่มการควบคุมในการเข้าถึงสารเคมีacetic anhydride(อะซิติกแอนไฮได:สารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและใยสังเคราะห์) ที่ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตมอร์ฟีนดิบให้เป็นเฮโรอีนและไม่ได้ใช้งานถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนั้น โดยที่UNODCได้ออกกลยุทธ์ที่เรียกว่า เรนโบว์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือการลักลอบนำเข้าของสารเคมีดังกล่าว

ตามกลยุทธนี้ทำให้กองกำลังนาโตมุ่งประเด็นไปที่กลุ่มผู้ลักลอบนำเข้าของสารเคมีนี้แทนที่จะมุ่งไปที่เกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นฝิ่น การกำหนดเป้าหมายในกลุ่มเล็กของผู้ค้าของเถื่อนเป็นโอกาสน้อยที่จะจุดชนวนให้เกิดการจลาจลกว่ากลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่มีประชากรร่วมในการเพาะปลูกฝิ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้นาโต้สนับสนุนจุดมุ่งหมายของชาวรัสเซียและหัวหน้าใหม่ของรัสเซียของUNODCถึงต้นกำเนิดของการนำออกเฮโรอีนของอัฟกานิสถาน ซึ่งทางUNODCได้มีการประมาณการว่าราคาของสารเคมีacetic anhydrideมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่การรุกรานอัฟกานิสถานในปี 2001เพิ่มขึ้นจาก13-34ดอลลาร์สหรัฐฯในปี 1998ถึงประมาณ300-400ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันUNODCยังได้รายงานว่า"ราคาของสารอะซิติกแอนไฮได มีเกือบสามเท่าในอัฟกานิสถานในปีที่ผ่านมา"และว่า"เป็นผลให้การค้าของเถื่อนของสารอะซิติกแอนไฮไดตอนนี้มีกำไรมากขึ้นกว่าการค้าฝิ่น

ซึ่งเพียงแค่ก่อนที่จะเริ่มภัยแล้งเฮโรอีนในยุโรปในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีการโจมตีที่สำคัญของห้องปฏิบัติเฮโรอีนชาวอัฟกานิสถานกับการยึดสารอะซิติกแอนไฮไดจำนวนมากมาย ที่แหล่งที่มาของสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการเฮโรอีนในอัฟกานิสถานมีในอินเดียเป็นเวลานานรวมถึงอุตสาหกรรมเคมีที่มีขนาดใหญ่และช่วงกว้างของการใช้กฎหมาย และการนำสารอะซิติกแอนไฮไดไปรวมกับฝิ่นในอัฟกานิสถานมันก็กลายเป็นเรื่องยากเกินกว่าที่เคยเป็น อินเดียเป็นสถานที่ที่ดีที่จะปลูกฝิ่น

อีกทั้งการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการปลูกฝิ่นในอินเดีย แหล่งภายในประเทศได้ชี้ไปที่การเพิ่มขึ้นในการผลิตเฮโรอีนภายในประเทศ ก่อนหน้านี้ทั้งฝิ่นดิบและสารอะซิติกแอนไฮไดได้ถูกลักลอบนำเข้าไปในประเทศบังคลาเทศเพื่อกระบวนการทางการผลิตเฮโรอีน ปัจจุบันการผลิตเฮโรอีนในห้องปฏิบัติการเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในBihar ที่ซึ่งเป็นรัฐในอินเดียที่มีการไม่เคารพกฎหมายมากที่สุดของและก่อความไม่สงบมากที่สุดด้วย ความกดดันในการผลิตเฮโรอีนในอัฟกานิสถานและความสะดวกในการเข้าถึงสารอะซิติกแอนไฮไดในอินเดียเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนการผลิตจากประเทศอัฟกานิสถาน สภาวะความไม่สงบที่มีอยู่และการเคลื่อนไหวการแบ่งแยกก่อในภาคตะวันออกของอินเดียจะเป็นที่น่าสนใจในด้านแหล่งที่มาของผลกำไรของรายได้ กับความสามารถในการเข้าถึง และขนาดที่ใหญ่ของตลาดในประเทศอินเดียและจีนที่ซึ่งจะเป็นประตูในการก้าวต่อไปของพวกเขา

ดังนั้นอาจจะทั้งหมดของความพยายามของUNODCในอัฟกานิสถานเป็นเพียงขั้นตอนในการโอนผลกระทบด้านลบของการค้าเฮโรอีนเถื่อนทั่วโลกไปยังชุมชนชนบทที่ยากจนในประเทศอินเดียในขณะที่ความล้มเหลวในที่สุดกระทบการจัดส่งยาเสพติดทั่วโลกในระยะยาว