29 ประเทศ 49 โมเดลยกเลิกโทษอาญาผู้เสพ มิติใหม่นโยบายยาเสพติด

แผนที่ออนไลน์ที่เปิดตัวในเดือนนี้แสดงภาพ 49 ประเทศและเขตการปกครองที่มีการขับเคลื่อนให้การใช้ยาและการครอบครองเพื่อเสพไม่ใช่ความผิดอาญา ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

 

มกราคม 2563 – สำนักข่าว Talking Drugs ร่วมกับศูนย์ศึกษากฎหมายยาเสพติด Release และ หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC) เปิดตัว ‘Drug Decriminalisation Across the World’ ซึ่งเป็นแผนที่ออนไลน์ที่รวบรวมรูปแบบการขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกโทษอาญาของการเสพและครอบครองเพื่อเสพในประเทศต่างๆ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนแต่ละรูปแบบ สามารถศึกษาคำศัพท์/แนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกโทษอาญาของการเสพและครอบครองเพื่อเสพใน 29 ประเทศ (49 เขตปกครอง) ซึ่งสวนทางกับแนวทางการการทำให้ผู้เสพเป็นอาชญากรซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นนโยบายการจัดการปัญหายาเสพติดที่ล้มเหลว ที่ส่วนใหญ่พุ่งเป้าจัดการกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เยาวชน คนชายขอบ ความสูญเสียที่เกิดจากนโยบายนี้ประเมินค่ามิได้  

นโยบายยกเลิกโทษอาญาและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาและชุมชน รวมถึงลดงบประมาณในกระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดซ้ำ ในปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการยกเลิกโทษอาญาทำให้ผู้เสพมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การคงโทษหรือเพิ่มโทษทางอาญาก็ไม่ได้ช่วยลดจำนวนผู้เสพเช่นกัน นโยบายการยกเลิกโทษอาญาถูกมองว่าเป็นการใช้ “ไม้อ่อน” ในการจัดการปัญหายาเสพติดทั้งที่จริงแล้วเป็นแนวทางการทำงานที่ช่วยลดอันตรายทั้งตัวผู้เสพเองและอันตรายของยาเสพติดในสังคม     

สงครามต่อต้านยาเสพติดได้สร้างบาดแผลให้กับผู้เสพและสังคมในหลายมิติ เช่น 1 ใน 5 ของผู้ต้องขังทั่วโลกมาจากคดียาเสพติด และปิดโอกาสในการช่วยเหลือผู้ใช้ยาเกินขนาด การติดเชื้อเอชไอวี ตับอักเสบชนิดซี และวัณโรค กว่าครึ่งล้านคน (ข้อมูลปี 2559) สงครามต่อต้านยาเสพติดเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง รวมถึงการบังคับคุมขัง การบังคับใช้โทษประหาร และการฆ่าตัดตอน รายงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในปี 2562 ระบุสถานการณ์ยาเสพติดเลวร้ายลงทุกปีซึ่งสวนทางกับธุรกิจค้ายาเสพติดที่เฟื่องฟู  

เป็นการยากที่จะแก้ไขนโยบายยาเสพติดที่เน้นการลงโทษที่บังคับใช้มาหลายทศวรรษ แต่การยกเลิกโทษอาญาสำหรับการเสพก็เป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว

 

 

นีฟ อีสต์วูด ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากฎหมายยาเสพติด Release ประเทศอังกฤษกล่าวว่า “เราผลิตข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอโมเดลการยกเลิกโทษอาญาที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพและถูกใช้จริงในหลายประเทศ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าแนวคิดนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชน ไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและอำนวยความยุติธรรมในสังคม”  

แอนน์ ฟอดแฮม ผู้อำนวยการหน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (IDPC) กล่าวว่า “ประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศแรกๆที่ยกเลิกโทษอาญาให้กับผู้เสพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้เสพติดอย่างเห็นผลชัดเจน แต่ก็มีหลายประเทศที่มีแนวคิดยกเลิกโทษอาญา เช่น รัสเซีย และเม็กซิโก แต่วิธีการที่ใช้ยังไม่ตอบโจทย์จึงส่งผลให้อัตราการคุมขังด้วยคดียาเสพติดและการตีตราผู้ใช้ยาในสังคมเพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงหากต้องพัฒนานโยบายยกเลิกโทษอาญาคือการศึกษาข้อมูลวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จอย่างรอบ เพื่อให้นโยบายเกิดผลลัพธ์สูงสุดในระดับปฏิบัติ”

อิมานี โรบินสัน บรรณาธิการสำนักข่าว TalkingDrugs กล่าวว่า “จุดเด่นของแผนที่ชุดนี้คือความ interactive ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการยกเลิกโทษอาญาต่อชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง มีหลายโมเดลที่ช่วยให้ผู้ใช้ยาผ่านการทำงานระดับนโยบายที่ชูเรื่องสุขภาพและฟื้นฟูชุมชนและสังคม ไปจนถึงการให้ความรู้และบริการลดอันตราย ในขณะที่หลายโมเดลให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป นโยบายยาเสพติดบนแนวคิดยกเลิกโทษอาญาต้องไม่ทำแบบขอไปที แต่ต้องทำบนข้อมูล หลักฐานทางวิชาการอย่างถูกต้องรอบด้าน”

 

*******

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Imani Robinson

TalkingDrugs / Release

Email: imani@release.org.uk

Phone: +44 (0) 20 7324 2978

Juan Fernandez Ochoa

International Drug Policy Consortium (IDPC)

Email: jfernandez@idpc.net   

Phone: +44 (0) 7551 212183

*******

 

Decriminalisation Across the World’ เป็นแผนที่ interactive ออนไลน์ที่รวบรวมรูปแบบการขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกโทษอาญาของการเสพและครอบครองเพื่อเสพใน 30 ประเทศ (51 เขตปกครอง) รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนแต่ละรูปแบบ คลิ๊กเพื่อดูเนื้อหาที่นี่: https://www.talkingdrugs.org/drug-decriminalisation

เกี่ยวกับ Talking Drugs: สำนักข่าว TalkingDrugs นำเสนอข่าวและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด นโยบายลดอันตรายและประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่ถูกนำเสนอผ่านสื่อกระแสหลัก เนื้อหาครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก สามารถคลิ๊กเพื่ออ่านข่าวและบทความได้ที่นี่ www.talkingdrugs.org/about

เกี่ยวกับ Release: ศูนย์ศึกษากฎหมายยาเสพติด Release ประเทศอังกฤษเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทีมนักวิชาการที่มีความชำนาญและมีทัศนคติเชิงบวก เข้าชมเวบไซต์ได้ที่นี่ www.release.org.uk

เกี่ยวกับ IDPC: IDPC เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในประเด็นยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ในการถกเถียงเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายด้านยาเสพติดในระดับนานาชาติและสนับสนุนการพัฒนาข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการลดอันตราย เข้าชมเวบไซต์ได้ที่นี่ www.idpc.net