Regulamin

Przeczytaj to uważnie. TalkingDrugs.org („Witryna”) jest własnością Release, jest kontrolowana, utrzymywana i obsługiwana przez Release. Korzystając i/lub rejestrując się w Witrynie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków określonych poniżej (które obejmują Polityka prywatności i warunki (jeśli dotyczy) („Warunki”)).

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Witryny ani nie rejestruj się jako użytkownik.

Proszę również przeczytać nasze Polityka prywatności.

1. WPROWADZENIE I O NAS

TalkingDrugs.org jest własnością i jest zarządzana przez Release LEADS („Release”), firmę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 1966619 oraz organizację charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii, numer organizacji charytatywnej: 801118. Siedziba Release znajduje się pod adresem 61 Mansell Street, London, E1 8AN.

2. DOSTĘP DO STRON

Dostęp do Witryny jest dozwolony tymczasowo, a Release zastrzega sobie prawo do wycofania Witryny (w całości lub w części) lub zmiany dowolnej jej części (w tym między innymi treści i materiałów w Witrynie oraz wszelkich usług udostępnianych za pośrednictwem ich). Release nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

3. TWOJE RELACJE Z TALKINGDRUGS.ORG

3.1 Korzystanie przez Ciebie z Witryny oraz wszelkich produktów, oprogramowania i usług podlega warunkom umowy prawnej między Tobą a Release.

3.2 Twoja umowa prawna ze Zwolnieniem składa się z (A) warunków określonych w niniejszym dokumencie, (B) Zwolnienia Polityka prywatności i C) Wytyczne społeczności regulujące korzystanie z Serwisu (łącznie zwane „Warunkami”).

3.3 Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą a Release w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Witryny. Ważne jest, aby poświęcić czas na ich uważne przeczytanie.

3.4 Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym użytkowników, którzy są również autorami treści wideo, informacji i innych materiałów lub usług dla TalkingDrugs.org.

4. AKCEPTACJA REGULAMINU

4.1 Aby korzystać z Witryny, musisz najpierw zaakceptować Warunki. Nie możesz korzystać z Witryny, jeśli nie akceptujesz Warunków.

4.2 Możesz zaakceptować Warunki, po prostu korzystając z Witryny. Rozumiesz i zgadzasz się, że Release będzie traktować korzystanie z Witryny jako akceptację Warunków od tego momentu.

4.3 Nie możesz korzystać z Witryny i nie możesz zaakceptować Warunków, jeśli (a) nie jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z Release, lub (b) jesteś osobą, która ma zakaz otrzymywania lub korzystanie z Witryny zgodnie z prawem kraju, w którym mieszkasz lub z którego uzyskujesz dostęp do Witryny lub z niej korzystasz.

4.4 Powinieneś wydrukować lub zachować lokalną kopię Warunków dla swojej dokumentacji.

5. JĘZYK WARUNKÓW

5.1 W przypadku, gdy Release zapewnia tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody i zgadzasz się, że angielska wersja Warunków będzie regulować Twoje relacje z Release.

5.2 W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między treścią Warunków w angielskiej wersji językowej a treścią tłumaczenia, wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo.

6. ZMIANY WARUNKÓW

6.1 Firma Release może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w Warunkach. Po wprowadzeniu tych zmian firma Release udostępni nową kopię Warunków https://www.talkingdrugs.org/terms-conditions/.

6.2 Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli będziesz korzystać z Witryny po dacie zmiany Warunków, Release potraktuje Twoje użycie jako akceptację zaktualizowanych Warunków.

6.3 Powinieneś regularnie sprawdzać Warunki pod kątem zmian.

7. KONTA TALKINGDRUGS.ORG

7.1 Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, będziesz musiał utworzyć konto TalkingDrugs. Tworząc konto, musisz podać dokładne i kompletne informacje. Ważne jest, aby hasło do konta TalkingDrugs było bezpieczne i poufne.

7.2 Musisz natychmiast powiadomić Release o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta, o którym się dowiesz.

7.3 Zgadzasz się, że będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność (w stosunku do Release i innych osób) za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie TalkingDrugs.

7.4 W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia swojego konta i wszystkich informacji, które posiadamy na Twój temat, chyba że istnieje podstawa prawna lub uzasadniony interes w zachowaniu informacji. Na przykład posiadane przez nas materiały mogą zostać wykorzystane w postępowaniu sądowym. Jednak w przypadku braku podstawy prawnej lub prawnie uzasadnionego interesu masz prawo do bycia przez nas zapomnianym. Jeśli chcesz usunąć jakiekolwiek konto, które mamy u Ciebie, wyślij e-mail admin@release.org.uk.

8. OGÓLNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

8.1 Zwolnienie niniejszym udziela Ci pozwolenia na dostęp do Witryny i Usług i korzystanie z nich, z zastrzeżeniem następujących wyraźnych warunków, a Ty zgadzasz się, że nieprzestrzeganie któregokolwiek z tych warunków będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków z Twojej strony:

A. zgadzasz się nie rozpowszechniać żadnej części lub części Witryny, w tym między innymi jakichkolwiek Materiałów użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), na jakimkolwiek nośniku bez uprzedniej pisemnej zgody Release;
B. zgadzasz się nie zmieniać ani nie modyfikować żadnej części Witryny ani żadnych Usług;
C. zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do Materiałów przesłanych przez Użytkownika (zdefiniowanych poniżej) lub innych treści udostępnianych w Witrynie za pośrednictwem jakiejkolwiek technologii lub środków innych niż strony odtwarzania wideo samej Witryny lub innych środków, które Release może wyraźnie wyznaczyć do tego celu;
D. zgadzasz się nie obchodzić (ani nie próbować) obchodzić, wyłączać ani w inny sposób ingerować w jakiekolwiek funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem lub funkcje, które (i) uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Materiałów przesłanych przez Użytkownika lub treści lub (ii) wymuszają ograniczenia korzystanie z Serwisu lub treści dostępnych w Serwisie;
E. zgadzasz się nie korzystać z Witryny ani żadnych Usług w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Release.
F. jeśli korzystasz z dowolnej części TalkingDrugs.org na swojej stronie internetowej, musisz zamieścić widoczny link do strony internetowej;
G. zgadzasz się nie używać ani nie uruchamiać żadnego zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robota, pająka lub czytnika offline), który uzyskuje dostęp do Witryny w sposób, który wysyła więcej żądań do serwerów talkdrugs.org w danym okresie czasu niż człowiek może rozsądnie wyprodukować w tym samym okresie

H. za pomocą ogólnodostępnej, standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki internetowej;
I. zgadzasz się nie gromadzić ani nie gromadzić żadnych danych osobowych żadnego użytkownika Witryny ani żadnej Usługi (i zgadzasz się, że będzie to uważane za obejmujące nazwy kont TalkingDrugs.org);
J. zgadzasz się nie korzystać z Witryny i Usług (w tym komentarzy i funkcji e-mail w Witrynie) do pozyskiwania klientów w ramach handlu lub w związku z przedsięwzięciem komercyjnym;
K. zgadzasz się nie zabiegać w celach komercyjnych o żadnych użytkowników Witryny w odniesieniu do ich Materiałów przesłanych przez użytkowników; I

8.2 Zgadzasz się, że będziesz przestrzegać wszystkich pozostałych postanowień Warunków przez cały czas korzystania z Usług.

8.3 Release udziela operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na używanie pająków do kopiowania materiałów ze strony wyłącznie w celu tworzenia publicznie dostępnych przeszukiwalnych indeksów materiałów, ale nie pamięci podręcznych ani archiwów takich materiałów. Release zastrzega sobie prawo do cofnięcia tych wyjątków w sposób ogólny lub w określonych przypadkach.

8.4 Release nieustannie wprowadza innowacje, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że forma i charakter Usług świadczonych przez TalkingDrugs.org może zmieniać się od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia.

8.5 W ramach tej ciągłej innowacji użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Release może zaprzestać (na stałe lub tymczasowo) świadczenia Usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług) użytkownikowi lub ogólnie użytkownikom, według wyłącznego uznania Release, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Możesz zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie. Nie musisz konkretnie informować Release o zaprzestaniu korzystania z Usług.

8.6 Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność (i że Release nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za) jakiekolwiek naruszenie Twoich zobowiązań wynikających z Warunków oraz za konsekwencje (w tym wszelkie straty lub szkody, które Release może ponieść) wszelkich takie naruszenie.

9. POLITYKA PRAW AUTORSKICH

9.1 Release prowadzi jasną politykę dotyczącą praw autorskich w odniesieniu do wszelkich Materiałów przesłanych przez Użytkownika, które rzekomo naruszają prawa autorskie osób trzecich.

9.2 Jeśli istnieje podejrzenie, że doszło do naruszenia praw autorskich, należy wysłać powiadomienie o naruszeniu do Release, powiadomienie powinno mieć formę pisemną i powinno zawierać następujące informacje:

I. Dołącz oświadczenie informujące nas, że znalazłeś artykuł lub film na TalkingDrugs.org, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie.
II. Powiedz nam, do którego kraju mają zastosowanie Twoje prawa autorskie.
iii. Podaj nam tytuł artykułu lub filmu oraz pełny adres URL jego strony.
iv. Wyjaśnij nam, w jaki sposób ten artykuł/film wideo narusza Twoje prawa autorskie (np. jesteś oryginalnym autorem, dźwięk jest kopiowany, cały film jest kopią oryginalnego dzieła wykonanego przez Ciebie itp.)
v. Określ typ (np. film, utwór pisemny itp.) oraz szczegóły (np. tytuł, wydawca, daty itp.) dzieła objętego prawami autorskimi, do którego masz prawa i które Twoim zdaniem zostało naruszone. Jeśli takie informacje są dostępne w Internecie, warto wysłać nam link.
wi. Podaj nam swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować (preferowany jest adres e-mail).
VII. Podaj nam dane kontaktowe, które możemy przekazać osobie, która przesłała dany film wideo, aby mogła się z Tobą skontaktować w celu bezpośredniego rozwiązania Twojej skargi (preferowany jest adres e-mail).
VIII. Dołącz następujące oświadczenie: „Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie opisanego powyżej dzieła chronionego prawami autorskimi nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich (lub stronę trzecią, która jest do tego prawnie upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich) i nie jest w inny sposób dozwolony przez prawo”.
ix. Przysięgam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są dokładne i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia praw autorskich w związku z jego wykorzystaniem.
X. Podpisz zawiadomienie. Jeśli wysyłasz powiadomienie pocztą elektroniczną, akceptowany będzie zeskanowany podpis fizyczny lub ważny podpis elektroniczny.
xi. Wyślij zawiadomienie w formie pisemnej na adres:

RozmowaNarkotyki
Zwolnij PROWADZENIE
Ulica Mansella 61
Londyn
E1 8AN

E-mail: admin@release.org.uk
Fax: + 44 (0) 20 7324 2977

Pamiętaj również, że informacje podane w tej informacji prawnej mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła treści przypuszczalnie naruszające prawa.

Upewnij się, że wiesz, czy treści, które widziałeś na TalkingDrugs.org. narusza Twoje prawa autorskie. Jeśli nie jesteś pewien, jakie są Twoje prawa lub czy Twoje prawa autorskie zostały naruszone, powinieneś najpierw skonsultować się z radcą prawnym. Należy pamiętać, że w przypadku złożenia fałszywego lub w złej wierze zarzutu naruszenia praw autorskich za pomocą tej procedury mogą wystąpić negatywne konsekwencje prawne w Twoim kraju.

9.3 Zgodnie z polityką Release dotyczącą praw autorskich, Release zakończy dostęp użytkownika do Witryny, jeśli użytkownik zostanie uznany za wielokrotnie naruszającego. Wielokrotnie naruszający to użytkownik, który został powiadomiony o naruszeniu więcej niż dwa razy.

10. ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA

10.1 Jako posiadacz konta TalkingDrugs.org możesz przesyłać treści wideo („Filmy użytkownika”); treści fotograficzne („Wykorzystaj zdjęcia”); treści audio („Dźwięk użytkownika”) i treści tekstowe („Komentarze użytkownika”) (zwane łącznie „Materiałami przesłanymi przez użytkownika”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od tego, czy takie Zgłoszenia Użytkownika zostaną opublikowane, firma Release nie gwarantuje żadnej poufności w odniesieniu do jakichkolwiek Zgłoszeń Użytkownika.

10.2 Zachowujesz wszystkie swoje prawa własności do Materiałów przesłanych przez Użytkownika, ale jesteś zobowiązany do udzielenia ograniczonych praw licencyjnych Wydaniu i innym użytkownikom Witryny. Są one opisane w paragrafie 12 niniejszych Warunków (Prawa, na które udzielasz licencji).

10.3 Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za własne Materiały przesłane przez użytkownika oraz konsekwencje ich opublikowania lub opublikowania. Release nie popiera żadnych Materiałów przesłanych przez Użytkownika ani żadnej wyrażonej w nich opinii, rekomendacji lub porady, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z Materiałami przesłanymi przez Użytkownika.

10.4 Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz (i będziesz mieć podczas korzystania z Usług) wszystkie niezbędne licencje, prawa, zgody i pozwolenia, które są wymagane, aby umożliwić Release korzystanie z Materiałów przesłanych przez użytkownika w celu świadczenia TalkingDrugs .org oraz w inny sposób korzystać z Materiałów przesłanych przez użytkownika w sposób przewidziany w Witrynie i niniejszych Warunkach.

11. TREŚĆ ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKA

11.1 Zgadzasz się, że twoje zachowanie na stronie będzie zgodne (oraz zgadzasz się, że treść wszystkich Twoich materiałów przesłanych przez użytkownika będzie zgodna) z Wytycznymi społeczności TalkingDrugs.org, dostępnymi pod adresem www.talkingdrugs.org/community-guidelines aktualizowane od czasu do czasu.

11.2 Zgadzasz się, że nie będziesz publikować ani przesyłać żadnych Zgłoszeń użytkownika, które zawierają treści, których posiadanie jest niezgodne z prawem w kraju, w którym mieszkasz, lub których wykorzystanie lub posiadanie byłoby niezgodne z prawem w związku ze świadczeniem Usług.

11.3 Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać ani publikować żadnych Zgłoszeń użytkownika, które podlegają jakimkolwiek prawom własności osób trzecich (w tym prawom do prywatności lub prawu do wizerunku), chyba że masz formalną licencję lub pozwolenie od prawowitego właściciela na publikowanie materiałów w pytanie i udzielenie Zwolnienia licencji, o której mowa w punkcie 12.1 poniżej.

11.4 Firma Release zastrzega sobie prawo (ale nie jest zobowiązana) do decydowania, czy Materiały przesłane przez użytkownika spełniają wymagania dotyczące treści określone w niniejszych Warunkach i może usunąć takie Materiały przesłane przez użytkownika i/lub zablokować dostęp Użytkownika do przesyłania dowolnych Materiałów użytkownika, które naruszają niniejszych Warunków w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania.

11.5 Ponadto rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że podczas korzystania z Witryny i Usług możesz być narażony na Treści Użytkownika, które są niezgodne ze stanem faktycznym, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw. Zgadzasz się zrzec się i niniejszym zrzekasz się wszelkich prawnych lub sprawiedliwych praw lub środków zaradczych, które masz lub możesz mieć przeciwko Zwolnieniu w odniesieniu do wszelkich takich Zgłoszeń użytkownika.

12. PRAWA, NA KTÓRYCH UDZIELASZ LICENCJI

12.1 Gdy przesyłasz lub publikujesz zgłoszenie Użytkownika na TalkingDrugs.org, udzielasz:

A. udostępnić obowiązującą na całym świecie, niewyłączną, nieodpłatną, zbywalną licencję (z prawem do udzielania sublicencji) na używanie, powielanie, dystrybucję, przygotowywanie dzieł pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie tego Materiału przesłanego przez użytkownika w związku z zapewnieniem Usług oraz w inny sposób w związku z udostępnianiem Witryny i działalnością Wydania, w tym między innymi promowaniem i redystrybucją części lub całości Witryny (oraz dzieł pochodnych) w dowolnych formatach medialnych i za pośrednictwem dowolnych kanałów medialnych;
B. każdemu użytkownikowi Witryny ogólnoświatową, niewyłączną, bezpłatną licencję na dostęp do Materiałów przesłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny oraz na używanie, powielanie, dystrybucję, przygotowywanie prac pochodnych, wyświetlanie i wykonywanie takich Materiałów przesyłanych przez Użytkownika do w zakresie dozwolonym przez funkcjonalność Witryny i niniejszy Regulamin.

12.2 Powyższe licencje udzielone przez Ciebie w Materiałach Użytkownika wygasają, gdy usuniesz lub usuniesz swoje Filmy wideo Użytkownika z Witryny. Powyższe licencje udzielone przez użytkownika w Komentarzach użytkownika są wieczyste i nieodwołalne, ale poza tym pozostają bez uszczerbku dla twoich praw własności, które zachowujesz zgodnie z paragrafem 10.2 powyżej.

12.3 Release działa na „licencji Creative Commons”, która umożliwia stronom trzecim ponowną publikację prac z naszych stron internetowych, o ile są one odpowiednio przypisane. Przesyłając swoją pracę do TalkingDrugs, zezwalasz stronom trzecim na publikację pracy, o ile odnosi się ona do źródła pochodzenia oryginalnej treści.

13. TREŚĆ TALKINGDRUGS.ORG NA STRONIE INTERNETOWEJ

13.1 Z wyjątkiem Materiałów przesłanych przez użytkowników, wszelkie inne treści w Witrynie, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne w Witrynie („Treść TalkingDrugs.org”) jest własnością Release lub jest licencjonowana przez Release i podlega prawom autorskim, prawom do znaków towarowych i innym prawom własności intelektualnej Release lub licencjodawców Release. Wszelkie znaki handlowe lub usługowe stron trzecich obecne w Treści TalkingDrugs.org są znakami handlowymi lub usługowymi ich właścicieli.

13.2 Treść TalkingDrugs.org nie może być pobierana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, przesyłana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody Release lub licencjodawców Release. Release zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w treści TalkingDrugs.org. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy treść jest publikowana na licencji Creative Commons.

14. LINKI Z TALKINGDRUGS.ORG

14.1 Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są własnością Release ani nie są przez nią kontrolowane. Release nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych osób trzecich.

14.2 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Release nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów i nie promuje żadnych reklam, produktów ani innych materiałów dostępnych na takich witrynach internetowych lub zasobach.

14.3 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Release nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku dostępności tych zewnętrznych stron lub zasobów lub w wyniku polegania przez ciebie na kompletności, dokładności lub istnienie jakichkolwiek reklam, produktów lub innych materiałów na takich stronach internetowych lub w takich zasobach lub dostępnych za ich pośrednictwem.

14.4 Release zachęca do bycia świadomym, kiedy opuszczasz witrynę TalkingDrugs.org oraz do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności każdej innej odwiedzanej witryny.

15. ZAKOŃCZENIE RELACJI Z TALKINGDRUGS.ORG

15.1 Warunki będą obowiązywały do ​​czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub Wydanie, jak określono poniżej.

15.2 Jeśli chcesz rozwiązać swoją umowę prawną z Release, możesz to zrobić poprzez (a) powiadomienie Release za pośrednictwem TalkingDrugs.org w dowolnym momencie oraz (b) zamknięcie konta TalkingDrugs.org. Twoje powiadomienie powinno zostać wysłane na piśmie na adres Wydania, który jest podany na początku niniejszych Warunków.

15.3 Firma Release może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę prawną z Tobą, jeśli:

A. naruszyłeś którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub postępowałeś w sposób, który wyraźnie wskazuje, że nie zamierzasz lub nie możesz przestrzegać postanowień Regulaminu); Lub
B. Zwolnienie jest wymagane przez prawo (na przykład, gdy świadczenie Usług na Twoją rzecz jest lub stanie się niezgodne z prawem); Lub
C. Zwolnienie oznacza zaprzestanie świadczenia Usług użytkownikom w kraju, w którym mieszkasz lub z którego korzystasz z Usług; Lub
D. świadczenie Usług na rzecz Ciebie przez Release jest, zdaniem Release, nieopłacalne finansowo.

15.4 Po wygaśnięciu niniejszych Warunków wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania, z których Ty i Release korzystaliście, podlegaliście (lub które narosły w czasie obowiązywania Warunków) lub które mają trwać na czas nieokreślony, nie ma to wpływu na to ustanie, a postanowienia paragrafu 18.6 mają zastosowanie do takich praw, obowiązków i odpowiedzialności na czas nieokreślony.

16. WYŁĄCZENIE GWARANCJI

16.1 Żadne z postanowień Warunków nie ma wpływu na prawa ustawowe, które zawsze przysługują konsumentowi i których zmiany lub zrzeczenia się nie można uzgodnić w umowie.

16.2 Usługi są świadczone „tak jak są”, a Release nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do nich.

16.3 W szczególności Zwolnienie nie stanowi ani nie gwarantuje, że:

A. korzystanie przez Ciebie z Serwisu spełni Twoje wymagania,
B. korzystanie przez Ciebie z Serwisu będzie niezakłócone, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów,
C. wszelkie informacje uzyskane przez Ciebie w wyniku korzystania z Witryny będą dokładne i wiarygodne oraz
D. że usterki w działaniu lub funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania dostarczonego Ci w ramach Serwisu zostaną naprawione.

16.4 Żadne warunki, gwarancje ani inne warunki (w tym wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem) nie mają zastosowania do Witryny, z wyjątkiem zakresu, w jakim zostały wyraźnie określone w Warunkach.

17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

17.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Release za straty, które nie mogą być zgodnie z prawem wyłączone lub ograniczone przez obowiązujące prawo.

17.2 Z zastrzeżeniem ogólnego postanowienia punktu 17.1 powyżej, Release nie ponosi wobec Ciebie odpowiedzialności za:

A. wszelkie straty pośrednie lub wynikowe, które mogą zostać poniesione przez użytkownika. Obejmuje to utratę zysków (poniesioną bezpośrednio lub pośrednio), utratę dobrej firmy lub reputacji biznesowej lub utratę danych poniesioną przez użytkownika;
B. wszelkie straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku:

I. jakimkolwiek poleganiem przez Ciebie na kompletności, dokładności lub istnieniu jakichkolwiek reklam lub w wyniku jakiejkolwiek relacji lub transakcji między Tobą a jakimkolwiek reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy pojawiają się w Witrynie;
II. wszelkie zmiany, które Release może wprowadzić w Witrynie, lub trwałe lub tymczasowe zaprzestanie udostępniania Witryny (lub jakichkolwiek funkcji w Witrynie);
iii. usunięciem, uszkodzeniem lub nieprzechowywaniem jakichkolwiek Materiałów Użytkownika i innych danych komunikacyjnych utrzymywanych lub przesyłanych przez lub za pośrednictwem Witryny;
iv. niedostarczenie przez Ciebie Release dokładnych informacji o koncie;
v. niezapewnienie bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta TalkingDrugs.org.

17.3 Ograniczenia odpowiedzialności firmy Release wobec użytkownika w punkcie 17.2 powyżej mają zastosowanie niezależnie od tego, czy firma Release została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich strat.

18. OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

18.1 Warunki stanowią całość umowy prawnej między Tobą a Release i regulują korzystanie z www.talkingdrugs.org i całkowicie zastąpić wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Release w odniesieniu do Witryny.

18.2 Zgadzasz się, że Release może dostarczać Ci powiadomienia, w tym dotyczące zmian Warunków, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub postami na stronie TalkingDrugs.org.

18.3 Zgadzasz się, że jeśli Release nie wykona ani nie wyegzekwuje żadnego prawa ani środka prawnego, który jest zawarty w Warunkach (lub z którego Release korzysta na mocy obowiązującego prawa), nie zostanie to uznane za formalne zrzeczenie się przez Release praw i że te prawa lub środki zaradcze będą nadal dostępne do Zwolnienia.

18.4 Jeśli jakikolwiek sąd mający jurysdykcję w tej sprawie orzeknie, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte z Warunków bez wpływu na pozostałą część Warunków. Pozostałe postanowienia Warunków będą nadal ważne i wykonalne.

18.5 Warunki i stosunek użytkownika do Zwolnienia na podstawie Warunków podlegają prawu angielskiemu. Ty i Release zgadzacie się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii w celu rozstrzygnięcia wszelkich kwestii prawnych wynikających z Warunków. Niezależnie od tego, zgadzasz się, że Zwolnienie będzie nadal mogło ubiegać się o środki prawne (lub inne równoważne rodzaje pilnych środków prawnych) w dowolnej jurysdykcji.